Yazı ve Makaleler

Anonim Şirket Nedir?

26 May 2023, Cuma

‘’Nasıl yeni bir şirket kurabilirim? Var olan şirketimi nasıl büyütebilirim?’’ gibi soruları merak ediyorsanız bu içerik tam size göre!

Bu içeriğimizde “Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirket Özellikler Nelerdir? Anonim Şirket Nasıl Kurulur?” gibi soruları detaylı açıklayacağız.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 329 uyarınca Anonim Şirket veya kısaltılmış kullanımıyla A.Ş. sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız şirket tüzel kişiliğinin kendi malvarlığıyla sorumlu olduğu, pay sahiplerinin sadece taahhüt ettikleri sermaye paylardan ve ancak şirkete karşı sorumlu oldukları şirket tipidir.

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmayan her türlü ekonomik ve ticari mevzuların gerçekleşmesi amacıyla kurulabilir. Anonim şirketler, asgari 50.000 TL sermaye ile kurulması gerekir. Hissedarların şirket alacaklılarına karşı olan mesuliyetleri, koydukları sermaye kadardır.

Anonim şirketi ilkeleri;

 • Çoğunluk ilkesi,
 • Mal varlığının korunması ilkesi,
 • Teknik kadrolarca dışarıdan yönetme ilkesi,
 • Kuruluş,
 • İşleyiş,
 • Devlet ilgilenme yetkisi,
 • Sona erme ilkesi gibi ilkeler ile yönetilir.

Anonim Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirket kurmak isteyen kişi veya ortakların kanun tarafından belirtilen birtakım kurallara uymaları gerekir. Sınırlı kanunlar tarafından çizilen anonim şirketin özellikleri aşağıdaki gibidir;

 • Anonim şirketler, kanunca uygulamasında bir sakınca görülmeyen tüm iktisadi ve ticari konuların gerçekleşmesini amaç edinmek üzere kurulabilir.
 • Tescil edilmiş bir esas sözleşmesi vardır.
 • Bir veya sınırsız sayıda ortak ile kurulabilir.
 • Payları devredebilmek için genel kurulun onay vermesine gerek yoktur.
 • Tüzel veya gerçek kişiler pay sahibi olabilirler.
 • Hissedarlar ortaklıktan çıkamaz.
 • Hisseler noter onayı olmaksızın sözleşme yoluyla devredebilir.
 • En az 50.000 TL sermaye ile kurulur.
 • Anonim şirket, payların halka arz edilebildiği ve borsada işlem gördüğü tek şirket türüdür.
 • Ortaklar sahip oldukları sermayeye göre yükümlülük ve hakka sahiptir.
 • Yönetim kurulu ile şirketlerin yönetimi sağlanır.
 • Yönetim kurulu üyelerini genel kurul seçer. Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 sene görevde kalabilir. Bu kişiler tekrar seçilebilir.
 • Şirket unvanı, sermaye konusundaki maddeler ve şirket amacı ana sözleşmede bulunur. Ana sözleşme bakanlık izni ile değiştirilebilir.
 • Şirketin en az bir denetçisi vardır.
 • Halka açık olamayan ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerin başlangıç sermayesi minimum 100.000 TL’dir.
 • Sermayesi 200.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerde avukat olması zorunludur.
 • Hisselerin menkul kıymet olarak el değiştirmesi mümkündür.
 • Kurucuların biri veya tamamı yabancı uyruklu olabilir.

Anonim Şirketi Nasıl Kurulur?

Anonim şirketlerin kuruluşu da tıpkı diğer ticaret şirketlerinin kuruluşu ile aynıdır; fakat anonim şirketin tescil talep süresi 30 gündür. Kural olarak anonim şirketlerin kurulması için izin şartı aranmamakla birlikte, faaliyetlerinin türüne göre bazı anonim şirketlerin kuruluşu için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni gerekmektedir.

Anonim şirketi kurmak isteyenlerin takip etmesi gereken adımlar;

 • Öncelikle anonim şirketi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izniyle kurulur.
 • Şirketin bulunduğu ofisin yer ve ticaret sicilini, şirket kuruluşundan itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilmesi gerekir.
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde bu işlemin ilan edilmesi gerekir.

Anonim şirket kurarken ana sözleşmede bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;

 • Anonim şirketin açık unvanı,
 • Şirketin varsa ortaklarının bilgileri ve hisse tutarları,
 • Şirketin merkez adresi,
 • Şirketin genel müdürünün adı-soyadı,
 • Şirkete ait sermayenin %25’inin kuruluşta peşin ödeneceği bilgisi,
 • Sermaye konusu gibi bilgiler önem kazanır.

Anonim Şirket Kaç Ortakla Kurulur?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 329 uyarınca, anonim şirketin bir veya birden çok kişi tarafından kurulabileceği ifade edilir. Anonim şirket en az bir kişi tarafından kurulabilir ve bu tüzel ya da gerçek kişi olabilir. Ayrıca en fazla 500 ortak ile anonim şirket türü kurulabilmektedir. Ortak sayısı 500’ü geçerse Sermaye Piyasası Kurulu yönetmeliklerine tabi olunur.

Kimler Anonim Şirket Kurabilir?

Anonim şirket kurucusunun gerçek bir kişi olma zorunluluğu yoktur. Tüzel kişiler de anonim şirket kurulabilir, gerçek kişiler gibi hissedar veya ortak olabilir. Bunun yanında yabancı uyruklu kişiler de anonim şirket kurabilir ve ortak olabilirler.

Anonim Şirket Kuruluş Maliyeti Ne Kadardır?

Anonim şirket en az sermaye tutarı 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Halka açık olmayan anonim şirketler sermaye artırmak istediğinde başlangıç sermayesi minimum 100.000 TL olmalıdır.

Avukatlık kanununa göre Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esas sermayenin beş katı veya daha fazla sermayeye sahip anonim şirketler avukat bulundurmak zorundadır.

Anonim şirket kuruluş maliyetine baktığımızda ortak sayısı ve sermaye miktarına göre değişmektedir. Fakat temel olarak bazı ödemeler bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 • Noter masrafı
 • Ticaret odası masrafı
 • Kira damga vergisi masrafı
 • Kuruluş masrafı
 • Sermaye blokajı masrafı

Anonim Şirketlerin Ödediği Vergiler Nelerdir?

Anonim şirketler, kurumlar vergisi mükellefidir. 2022 yılı kurumlar vergisi oranı %23 iken 2023 yılı kurumlar vergisi oranı %20 olarak uygulanmaktadır. Yani elde edilen kazancın %20’si kurumlar vergisi olarak ödenmektedir.

QNB eFinans ile e-Fatura İşlemleri

Özellikle girişimciler için e-Fatura düzenleme, fatura kesme, arşivleme ve ibraz etme süreçleri olduğundan daha karmaşık görülebilir. Ancak QNB eFinans;

 • İş akışı ürünü sayesinde faturalarınızın dağılımını takip etmenize,
 • e-Fatura şablonları tasarlayabilmenize,
 • Düzenlenen faturaları 10 yıl süreyle arşivde saklayabilmenize,
 • Bulut altyapıdan faydalanarak işlemlerinizi erişilebilir hale getirmenize,
 • Çeşitli kullanıcı rolleri tanımlayabilmenize;

ve daha birçok avantajdan yararlanabilmenize olanak tanır. Bu sayede tüm faturalama süreçlerinizi hızlı, kolay ve profesyonel bir şekilde tamamlayabilirsiniz...
Detaylı bilgi için www.qnbefinans.com’u ziyaret etmeyi unutmayın!

İlgili İçerik: E-Fatura Nedir?

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!