e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon, kağıt belge zorunluluğu olmadan restoran, kafeterya, pastane gibi işletmelerin kullandıkları adisyon belgelerinin dijital ortama aktarılmış halidir.

e-Adisyon Mükellefleri

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından işletmelerin, yıllık ya da aylık satış hasılatı tutarları göz önüne alınarak adisyon belgesi düzenleyen işletmelere e-Adisyon sistemine geçiş için 3 ay süre verilir. Mükelleflere yapılan yazılı bildirim ya da duyuru ile belirtilen süreler içinde mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına dahil olması gerekmektedir.

e-Adisyon Kullanımı

QNB eFinans Portal üzerinden veya entegre olunan işletme yazılımınız aracılığıyla e-Adisyon belgesi kesebilirsiniz.

e-Adisyon Sistemi

e-Adisyon uygulaması kağıt çıktı oluşturma zorunluluğu olmadan adisyonunuzu elektronik ortamda oluşturmayı, muhafaza etmeyi ve saklamayı sağlayan sistemdir.

e-Adisyon Raporu

QNB eFinans aracılığı ile e-Adisyon raporlaması, adisyon oluşturma tarihini izleyen günün ilk saatlerinde tetiklenir ve otomatik olarak sıraya alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine raporlanır.

QNB eFinans ile e-Adisyon’un Avantajları Nelerdir?

  • Hızlı Entegrasyon

    İşletmenizin kullandığı yazılıma hızlıca entegre olur.

  • Bulut

    İnterneti olan her yerden QNB eFinans Portal’a erişerek, bulut sistem ile çalışmanın ve saklama hizmetinin keyfini yaşayabilirsiniz.

  • Dijital Arşivleme

    e-Adisyon evrakların kaybolma riskini ortadan kaldırarak, işletmelerin operasyonel etkinliğini artırmasını sağlar.

Sıkça Sorulanlar

Kimler e-Adisyon uygulamasına geçmek zorundadır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından işletmelerin, yıllık ya da aylık satış hasılatı tutarları göz önüne alınarak adisyon belgesi düzenleyen işletmelere e-Adisyon sistemine geçiş için 3 ay süre verilir. Mükelleflere yapılan yazılı bildirim ya da duyuru ile belirtilen süreler içinde mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına dahil olması gerekmektedir. GİB bu hususlarla ilgili tüm duyuru ve çağrılarını ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirir.

Mükelleflere yapılan yazılı bildirim ya da duyuru ile belirtilen süreler içinde mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına dahil olması gerekir. Eğer mükellef belirtilen süre içerisinde bu uygulamaya dahil olmazsa kanunda ön görülen hükümler uygulanır.e-Adisyon uygulaması, söz konusu tebliğde belirtilen mükellefler dışında kalan mükellefler için zorunlu bir uygulama değildir. Ancak, zorunlu olmadığı halde bu uygulamaya geçmek isteyenlerin,

* e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması,

* Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Adisyon belgesini düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme, belge ve bilgilerini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,

* İlgili Tebliğde belirtilen, uygulamadan yararlanma yöntemleri arasında bulunan Özel Entegratör Yöntemi ya da Doğrudan Entegrasyon Yöntemi'nden birisini tercih ederek başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için başvuruyu yapması, gerekmektedir.

e-Adisyon Belgesinde hangi bilgilerin yer alması zorunludur?

e-Adisyon’a geçiş yapan mükellefler tarafından müşteriden sipariş alınırken GİB tarafından belirlenen asgari bilgiler alınacak şekilde belge formatında elektronik ortamda düzenlenir.

Elektronik ortamda düzenlenen adisyon belgesinin, hizmetin sunumu süresince müşterinin masasında kağıt çıktısının bulundurulması zorunlu olmayıp, oluşturulmaya başlanan (açılan) her adisyon belgesinin hizmetin tamamlanması ile birlikte eş zamanlı olarak, ayrıca üzerinde e-Adisyon Belgesinin evrensel tekil numarasının (ETTN) yer alacağı e-Fatura, e-Arşiv Fatura ya da yeni nesil ÖKC’lerden düzenlenen perakende satış fişinin düzenlenmesi zorunludur.

e-Adisyon belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:

* Hizmet işletmesinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, TCKN/VKN’si ve adresi,

* e-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı, evrensel tekil numarası ve e-Belge numarası,

* Sunulan hizmetin cinsi ve miktarı,

* Hizmetin tamamlanması ile birlikte düzenlenecek e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya yeni nesil ÖKC’den düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç ve dahil toplam hizmet tutarı,

* Düzenlenen e-Adisyon belgesinin ilişkili olduğu e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın evrensel tekil tanımlama numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ÖKC’nin cihaz sicil numarası.

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Adisyon belgesinde bulunmasını, mükelleflere gerekli duyuruları ebelge.gib.gov.tr adresinde yaparak isteyebilir.Mükellefler e-Adisyon belgesi üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!