Yazı ve Makaleler

e-Belgelerde Karekod Kullanım Zorunluluğu

04 Ağu 2023, Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Belge kullanımında yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu standartlara göre düzenlemelerini yapmakla yükümlü olan e-Belge kullanıcıları için bu yazımızda e-Belgelerde Karekod Kullanım Zorunluluğu ve detaylarını ele aldık. Gelir İdaresi Başkanlığının yayınlamış olduğu düzenlemede ne gibi değişiklikler kullanıcıları bekliyor gelin yazımızda birlikte inceleyelim.

Elektronik belgeler, dijital dönüşüm sürecinde kâğıt belgelerin yerini alan, tamamen dijital ortamda düzenlenen dokümanlardır. Elektronik belgeler sayesinde verileri saklama maliyetleri azalırken aynı zamanda kâğıt kullanımında da büyük bir düşüş elde edilir. Güvenlik, tüm bilgilere ortamdan bağımsız ulaşabilme imkânı elektronik belgelerin diğer avantajları arasında yer alır. Elektronik belgelerde bulunması gereken birçok bilgi vardır. Bu bilgilerle ilgili zaman içerisinde bazı değişiklikler de yapılır. Son zamanlardaki en önemli değişikliklerden biri ise e-Belgelerde karekod kullanımı.

Yapılan son değişikliklerle birlikte elektronik belgelerin büyük bir çoğunluğuna karekod kullanım zorunluluğu getirildi. 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan e-belgelerde karekod kullanım zorunluluğu, karekodda bazı bilgilerin mutlaka yer alması gerektiğini de içeriyor. Bu bilgiler ise 17 Şubat 2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kılavuz halinde paylaşıldı. Bu kılavuz doğrultusunda mükellefler bundan böyle ilgili şartları sağlayacak şekilde belgelerine karekod eklemek durumunda.

e-Belgelerde Karekod Kullanmak Zorunlu mu?

509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-gider pusulası, e-bilet, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-sigorta poliçesi, e-döviz alım satım belgesi ve e-dekontlarda karekod kullanma zorunluluğu hakkında maddeler içeriyor. İlgili tüm belgelerde bulunması gereken bilgiler arasında karekod da yer alıyor ancak karekod uygulamasına geçişin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyordu.

Yapılan son açıklamalarla birlikte ilgili tüm elektronik belgelerde karekod kullanımı zorunlu hale getirildi. Üstelik e-belge karekod zorunluluğu tek başına yeterli değil. Karekodda mutlaka bazı bilgilerin yer alması gerekiyor. Bu bilgiler ise elektronik belge türlerine göre değişkenlik gösteriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı kılavuzda hangi belge türünde hangi bilgilerin ne şekilde yer alacağı belirlendi. Mükellefler, bu bilgiler doğrultusunda belgelerine karekodları eklemek durumunda.

e-Belgelerde Karekod Kullanım Zorunluluğu Ne Zaman Başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile karekodun elektronik belgelerde yer alması gerektiğini açıkladı. Karekod kullanım zorunluluğunun ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklama ise 2023 yılının şubat ayında geldi. Duyurulara göre elektronik belgelerde karekod kullanım zorunluluğu 1 Eylül 2023 tarihinde başlıyor. Mükellefler, bu tarihe kadar gerekli düzenlemelerini yaparak karekod uygulamasına geçmek durumunda.

e-Belgelerde Bulunması Gereken Zorunlu Karekod Bilgileri

Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik belgelerde bulunması gereken karekodlara hangi bilgilerin eklenmesi gerektiğini yayınladığı kılavuz ile tablolar halinde açıkladı. Karekod Standardı Kılavuzu başlığı altında yayınlanan bilgilerle düzenleyeceğiniz yeni belgede ne tür değişiklikler yapmanız gerektiğine güncel Karekod Standardı Kılavuzu içeriğini hemen inceleyin.

17 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan bu kılavuzda hangi belgelerde karekod bulunması gerektiği ve bu belgelerdeki karekodların hangi bilgileri içermesi gerektiği ile ilgili tüm bilgiler mevcut. Belgelere göre karekodlarda yer alması gereken bilgiler ise şu şekilde:

e-Fatura Karekod Zorunluluğu için Karekodda Bulunması Gereken Bilgiler

Kağıt faturayla aynı özelliklere sahip olan e-Fatura, dijital dönüşüm kapsamındaki en eski belge türlerinden biridir. Alıcıyla satıcı arasında güven ilişkisi sağlayan e-Fatura, zaman tasarrufu açısından da önemli yere sahip. Yeni düzenleme ile birlikte e-Faturalarda da karekod bulunması gerekmektedir. e-Fatura karekod sorgulama yapılırken önemli bazı bilgileri karekodda bulabilmek de önemli. e-Faturaların karekodlarında mutlaka yer alması gereken bilgiler şunladır:

Gönderen Vergi Kimlik Numarası Gönderen T.C. Kimlik Numarası Alıcı Vergi Kimlik Numarası Alıcı T.C. Kimlik Numarası Senaryo
Fatura Tipi Fatura Tarihi Fatura Numarası Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN) Belge Para Birimi
Mal Hizmet Tutarı Mal Hizmet KDV Matrahı Hesaplanan KDV Tutarı Vergiler Dahil Toplam Tutar Ödenecek Tutar


e-Arşiv Fatura Karekod Zorunluluğu için Karekodda Bulunması Gereken Bilgiler

Elektronik ortamda oluşturulan bir diğer belge türü e-Arşiv fatura. Bu belge, e-Fatura mükellefi olmayan kişiler tarafından düzenlenir. e-Arşiv sistemiyle düzenlemesi, saklaması ve diğer işlemleri yapılabilen e-Arşiv faturalarda da 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren karekod yer alacak. Bu karekodda bulunması gereken bilgiler şunlar:

Gönderen Vergi Kimlik Numarası Gönderen T.C. Kimlik Numarası Alıcı Vergi Kimlik Numarası Alıcı T.C. Kimlik Numarası Senaryo
Fatura Tipi Fatura Tarihi Fatura Numarası Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN) Belge Para Birimi
Mal Hizmet Tutarı Mal Hizmet KDV Matrahı Hesaplanan KDV Tutarı Vergiler Dahil Toplam Tutar Ödenecek Tutar

e-İrsaliye Karekod Zorunluluğu için Karekodda Bulunması Gereken Bilgiler

Kağıt irsaliyeyle aynı niteliklere sahip olan elektronik irsaliye, ürünün nakliyesi için düzenlenen bir belgedir. Bu belge türünde bulunması gereken karekodda yer alacak bilgiler şunlardır:

Gönderen Vergi Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Numarası Alıcı Vergi Kimlik Numarası Alıcı T.C. Kimlik Numarası Senaryo
İrsaliye Tipi Belge Tarihi Belge Numarası Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN)
Fiili Sevk Tarihi Fiili Sevk Zamanı Taşıyıcı Bilgileri Vergi Kimlik Numarası Taşıyıcı Plaka Bilgisi

e-SMM Karekod Zorunluluğu için Karekodda Bulunması Gereken Bilgiler

e-SMM, yani Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, serbest meslek erbabı kişilerin sundukları hizmetlere karşılık düzenledikleri belgedir. Düzenlemeler gereğince bu kişiler de tahsilatları karşılığında düzenledikleri e-SMM belgesinde karekod bulundurmak zorunda. e-SMM belgesi karekodunda yer alması gereken bilgiler şu şekildedir:

Gönderen Vergi Kimlik Numarası Gönderen T.C. Kimlik Numarası Alıcı Vergi Kimlik Numarası Alıcı T.C. Kimlik Numarası Belge Tarihi
Belge Numarası Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN) Belge Para Birimi Brüt Ücret Tutarı Tahsil KDV Tutarı
KDV Tevkifat Tutarı Gelir Vergisi Stopaj Tutarı KDV Tutarı Net Ücret Tutarı Tahsilat (Net Tahsilat)

e-Müstahsil Karekod Zorunluluğu için Karekodda Bulunması Gereken Bilgiler

e-MM veya e-Müstehsil Makbuzu, hayvansal ürünlerin ve tarımsal gıdaların alım satımı için düzenlenen bir belgedir. Bu belgede yer alacak karekodda bulunması gereken bilgiler şunlardır:

Gönderen Vergi Kimlik Numarası Gönderen T.C. Kimlik Numarası Alıcı Vergi Kimlik Numarası Alıcı T.C. Kimlik Numarası
Senaryo Tipi Belge Tarihi Belge Numarası
Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN) Belge Para Birimi Mal Hizmet Toplam Tutarı Gelir Vergisi Stopaj Tutarı
Mera Fonu Ücreti Borsa Tescil Ücreti Hesaplanan SGK Prim Kesintisi Ödenecek Tutar

Karekod Standardı Kılavuzu içerisinde e-belge karekod kullanımı ile ilgili diğer belgelerin bilgileri de bulunmaktadır. Aynı zamanda tüm bilgilerle ilgili UBL alan adları, karekod alan adları ve açıklamalar da yer alıyor. Bu bilgiler için hemen Karekod Standardı Kılavuzunuinceleyebilirsiniz.

Karekod kullanımı sayesinde önemli bilgilere pratik bir biçimde ulaşmak mümkün. Aynı zamanda karekodla birlikte bu bilgilerin gizliliği de sağlanabilir. Elektronik belgelerde karekod kullanımıyla birlikte bu teknolojinin tüm avantajlarından yararlanmak ve elektronik belgeleri düzenlemek çok daha kolay hale gelecek.

Siz de mükelleflerden biriyseniz olası yaptırımlara karşı sisteminizde gerekli güncellemeleri yaptırmayı ihmal etmeyin.


Karekod QNB eFinans Sistemlerinde Nasıl Gösterilir?

1 Eylül 2023'de e-belge görsellerine (e-Defter hariç) eklenme zorunluluğu olan karekod görseli ve bu görselin QNB eFinans sistemlerinde nasıl gösterilebileceği ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyoruz;


  • Karekod görseli, xslt uzantılı tasarım dosyaları tarafından üretilir. QNB eFinans sistemi, e-belge içerisine ek görsel dosyası eklemez.
  • QNB eFinans Portal'da yer alan varsayılan tasarımlar ve "Tasarım Aracı" ile oluşturulan tasarım dosyalarına karekodlar otomatik olarak eklenirler. Bu tasarımları kullanan müşterilerimizin herhangi bir aksiyona ihtiyacı yoktur.
  • Eğer müşterimiz QNB eFinans tasarımı (varsayılan ya da tasarım Aracı vasıtasıyla oluşan tasarım) kullanmıyorsa, bir diğer deyişle kendi tasarımını kullanıyorsa tasarım güncellemesi müşterimiz tarafından yapılmalı ya da destek almak için bizlere ulaşmalıdır.


GİB tarafından güncel olarak yayınlanan Karekod (QR kod) kılavuzuna, QR kod görselinin, belge görselinin sağ üst kısmında yer alması gerektiğine dair bilgi eklenmiştir. Bu bilgi ışığında QR kod görseli, e-belge görselinin sağ üstünde yer almalıdır. Konu ile ilgili güncel Karekod Standardı Kılavuzunu hemen inceleyebilirsiniz.

QNB eFinans ile e-Belge Süreçlerinizi Kolayca Yönetin!

QNB eFinans, e-Dönüşüm sürecinde ihtiyacınız olan tüm hizmetleri sağlayarak işletmenizin dijitalleşmesine katkıda bulunuyor.

QNB eFinans ile işlerinizi dijitale taşımak, e-Dönüşüm hakkında bilgiler almak ve dijital dünyaya kolayca geçiş yapmak için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın!

Bir sonraki içeriğimizde görüşmek dileğiyle.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!