Yazı ve Makaleler

e-Defter Nedir?

08 Ağu 2018, Çarşamba
e-Defter nedir?

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu Yevmiye ve Büyük defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik datayı ifade eder.

e-Defter Nedir?

Kanunen tutulması zorunlu Yevmiye ve Büyük defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik datayı ifade eder. Bununla beraber e-Defter denildiğinde yalnızca elektronik kayıtların değil, bu kayıtların elektronik ortamda belirtilen standartta hazırlanması ve GİB’e gönderilmesini de anlamak gerekir.
Bu noktada özellikle GİB’e muhasebe kayıtlarının da aktarıldığı yanılgısı bulunmaktadır. e-Defter oluşturulduktan sonra GİB’e gönderilen formatı “e-Defter Beratı” üzerinde yalnızca; firma bilgileri, mali müşavir / muhasebeci bilgileri, ilgili dönem, kaynak uygulama, varsa vergi detay tablosu ve defterin imza veya mühür değeri gibi bilgiler yer almaktadır.

e-Defter Mükellefleri Kimlerdir? e-Defter Zorunlu mudur?

2014 veya müteakip hesap dönemlerinde, brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan ya da ciro kriterine bakılmaksızın; kolalı gazoz, tütün ürünleri ve alkollü içecek imal eden ve madeni yağ lisansı olan firmalar zorunlu olarak e-Fatura ve e-Defter mükellefidir. Bunun dışında e-Defter uygulamasına ciro zorunluluk kriterinin altında kalan firmalar da isteğe bağlı olarak dahil olabilir.

Başvuru Sürecinde Neler Gereklidir?

e-Defter uygulamasına ilk geçişte öncelikle gerçek kişi mükelleflerin elektronik imza veya mali mühür, tüzel kişi mükelleflerin ise mali mühür temin etmesi ve akabinde edefter.gov.tr’den e-Defter başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. (0850 250 67 50 no’lu Çağrı Merkezi numaramızdan destek alabilirsiniz.)
Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde e-Defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde e-Defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptırmalıdır.

e-Defter Uyumlu Olmak Nedir?

e-Defter sürecinin belki de en önemli aşaması mükellefin mevcut muhasebe sistemlerinin ya da anlaşmalı olduğu müşavirliklerin sistemleri için elektronik defter verilerinin GİB’in istediği format ve standartta oluşturulması ve beratların GİB’in sistemlerine süresi içerisinde yüklenebilmesidir.
QNB eFinans e-Defter Uygulamasının platform / ERP bağımsız özelliği sayesinde müşterilerimiz hangi muhasebe programını kullanırsa kullansın veri aktarımında uygun bir yol belirlenebilir.

e-Defter Gönderme Süresi

Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
Tüzel kişiler ise, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.
İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve GİB’e gönderilir. Sürenin son günü hafta tatiline veya resmi tatile rastlarsa, takip eden ilk iş gününün tatil saatine kadar berat yüklenebilmektedir.

e-Defter Yükleme Süreci ve Saklama

Muhasebe / ERP programlarından alınan defter dataları QNB eFinans Portal’a yüklenir. Portal’da mali mühürlenerek dönüştürülen beratlar GİB’e gönderilir. Yine GİB tarafından otomatik mali mühürlenen beratlar, otomatik olarak QNB eFinans Portal’a yüklenir ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu e-Defterler ile birlikte 10 yıl boyunca güvenle muhafaza edilir.

e-Defter ile Hızlı ve Kolay Mali Analiz

QNB Finansbank portföyünde bulunan ilk e-Dönüşüm ürünümüz “e-Fatura Teminatlı Kredi”den sonra, banka müşterilerimiz için sağladığımız yeni kolaylık; mali verilerini kolay, hızlı, güvenilir ve kağıt maliyetsiz olarak banka ile paylaşabilecekleri “e-Defter ile Mali Analiz” ürünü oldu. Bankacılık sektöründe hangi segment olursa olsun müşteriler kredi sürecinde kağıt bürokrasisinden ve talep edilen evraklardan yakınıyor. e-Defter ile Mali Analiz ürünü sayesinde QNB Finansbank ile çek, senet, KMH gibi kredili ürünlerde çalışmak isteyen müşterilerden kağıt ortamda talep edilen defter verileri ortadan kalktığı için operasyonel süreçler artık kısalıyor. Müşterilerimizin, mali müşavirini ya da muhasebecilerini mali verilerini temin etmek adına beklemelerine, gereksiz kağıt trafiğine, ulaştı mı, yeterli mi sorgulamalarına son vermeyi hedefliyoruz.

e-Defter ile Mali Analiz ürününden faydalanılması için;


  • QNB Finansbank müşterisi olunması,
  • QNB eFinans e-Defter ürününe sahip olunması,
  • Tek seferde QNB eFinans Portal Finansman ekranından bankaya “Defter Görüntüleme” yetkisi tanımlanması yeterli.
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!