Lütfen VKN/TCKN ve Referans Kodunuzu giriniz.

  Yeni QNB eFinans'lılara özel fiyatlarla e-Dönüşüme geçiş yapın, sınırsız kontör kullanım süresi, 10 yıl saklama ve 7/24 destek avantajlarını kaçırmayın.

  e-Fatura Nedir?

  e-Fatura, fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

  e-Fatura Mükellefleri

  2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ciro kriterini sağlayan firmaların 1 Temmuz 2022’ye kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-Fatura’ya geçmeleri zorunludur.

  e-Fatura Gönderme - Alma

  Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.

  e-Fatura Arşivleme ve İbraz

  Gönderilen ve alınan e-Faturalar arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

  QNB eFinans e-Fatura Sistemi

  QNB eFinans sisteminde e-Faturalarınız; oluşturulur, Mali Mühür ile imzalanır, gönderilir ve alınır. Muhasebe entegrasyonuyla muhasebe uygulamanıza aktarılır.

  e-İrsaliye Nedir?

  e-İrsaliye, irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

  e-İrsaliye Mükellefleri

  e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-İrsaliye’ye geçişi zorunludur. 2021 hesap dönemi için geçiş tarihi 1 Temmuz 2022’dir. Müteakip hesap dönemleri için ise kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-İrsaliye’ye geçiş zorunludur.

  e-İrsaliye Gönderme Alma

  Tüm sevk irsaliyeleri alıcısının e-İrsaliye mükellefi olup olmamasından bağımsız e-İrsaliye olarak düzenlenebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye alınabilir.

  e-İrsaliye Arşivleme ve İbraz

  Gönderilen ve alınan e-İrsaliyeler arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

  QNB eFinans e-İrsaliye Sistemi

  QNB eFinans sisteminde e-İrsaliyeleriniz; oluşturulur, Mali Mühür ile imzalanır, gönderilir ve alınır. Muhasebe entegrasyonuyla muhasebe uygulamanıza aktarılır.

  e-Arşiv Nedir?

  Elektronik ortamda oluşturulan faturanın müşteriye e-Posta / SMS yolu ile gönderilmesi ya da kağıt belge olarak teslim edilmesidir.

  e-Arşiv Mükellefleri

  Zorunlu ya da gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına geçecek firmaların, en geç e-Fatura’ya geçiş tarihlerinde e-Arşiv’e de geçmeleri gerekmektedir.

  e-Arşiv Gönderimi

  Mağaza, şube ya da merkezde kesilen faturalar, QNB eFinans sistemi üzerinden müşteriye kağıt, sms ya da e-Posta yoluyla iletilir. Bir nüshası sistemde saklanır.

  e-Arşiv Sistemi

  Kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, elektronik ortamda düzenlenmesi sürecini sağlayan sistemdir.

  e-Arşiv Raporu

  QNB eFinans aracılığı ile e-Arşiv fatura raporlaması, fatura oluşturma tarihini izleyen günün ilk saatlerinde tetiklenir ve otomatik olarak sıraya alınarak, Başkanlık sistemlerine raporlanır.

  e-Defter Nedir?

  Muhasebe Defter kayıtlarının elektronik ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmesini sağlayan sistemdir.

  e-Defter Mükellefleri

  e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmeleri zorunludur.

  e-Defter Oluşturma ve Saklama

  Mevcut defter datanız ile QNB eFinans Portal üzerinden kolayca e-Defter ve beratlarınızı oluşturarak GİB’e gönderebilir ve 10 yıl boyunca saklama hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

  e-Defter İbrazı

  e-Defter datanızı gerektiğinde veya talep edildiğinde anında ibraz edebilirsiniz.

  e-Defter Yönetimi

  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uyumlu yazılım olarak onay almış QNB eFinans ERP Bağımsız e-Defter uygulamasını, özel entegrasyon yöntemi ile QNB eFinans Portal üzerinden sunucu ve işletim maliyetlerini düşünmeden kullanabilir ya da entegrasyon yöntemi ile kendi sunucularınız üzerinden e-Defter Uygulamasını kurarak doğrudan bakım ve güncelleme desteği alabilirsiniz.

  Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
  için tıklayın, Sizi Arayalım!