Yazı ve Makaleler

e-Dönüşüm Sürecinde Yeni Dönem: e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Kapsamı Genişledi

22 Oca 2022, Cumartesi

509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair 535 No'lu tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

e-Dönüşüm Sürecinde Kapsamı Genişleyen Uygulamalar

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan 535 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile elektronik belgelerin kullanımı ve denetiminde önemli değişikliklere gidildi.

KitleMevcut DurumTebliğ Sıra No 535
Tüm MükelleflerCiro Limiti
2020: 5 Milyon TL
e-Fatura / e-Arşiv Zorunluluğu: 01.07.2021
Ciro Limiti
2021: 4 Milyon TL
2022: 3 Milyon TL
e-Fatura / e-Arşiv Zorunluluğu: 01.07.2022
Tüm Mükellefler
Ciro Limiti 2020: 25 Milyon TL
e-İrsaliye Zorunluluğu: 01.07.2021

Ciro Limiti 2021: 10 Milyon TL
e-İrsaliye Zorunluluğu: 01.07.2022
E-ticaret Faaliyetinde Bulunanlar,
Gayrimenkul,
Motorlu Taşıt Alım Satım, Kiralama,
İnşa, İmal Faaliyetlerinde Bulunanlar
Bu Sektörlere
Özel Zorunluluk Yok
2020: 1 Milyon TL ciroyu aşanlar veya
2021: 1 Milyon TL ciroyu aşanlar veya
2022: 500 Bin TL ciroyu aşanlar
e-Fatura / e-Arşiv Zorunluluğu: 01.07.2022
Kültür Turizm Bakanlığı veya
Belediyeden Ruhsatlı Oteller
Bu Sektörlere
Özel Zorunluluk Yok
Ciro Limiti Yok
e-Fatura / e-Arşiv Zorunluluğu: 01.07.2022
e-Arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu Alt Sınırı
Vergi Mükelleflerine: 5 Bin TL ve Üzeri
Diğerlerine: 30 Bin TL ve Üzeri
Zorunluluk Tarihi: 01.01.2020
Vergi Mükelleflerine: 2 Bin TL ve Üzeri
Diğerlerine: 5 Bin TL ve Üzeri
Zorunluluk Tarihi: 01.03.2022

Kapsamı Genişleyen e-Fatura Uygulaması

e-Fatura, belirli bir formatta standardize edilmiş ve değiştirilemez bir şekilde şifrelenmiş elektronik bir belgeyi ifade ediyor. e-Fatura uygulaması hata oranlarını, güvenlik sorunlarını, zaman ve maliyet kaybını da önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. GİB tarafından 22 Ocak 2022 Cumartesi günü yayımlanan tebliğ ile e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri aşağı çekildi. Yeni tebliğ ile;

* 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu getirildi.
* Kendi internet sitesi veya aracı platformlar aracılığıyla e-Ticaret faaliyetlerinde bulunan mükellefler için e-Fatura uygulamasının sınırı genişledi. 2020 ve 2021 yılı hesap dönemleri için ciro sınırı 1 Milyon TL ve üzerine yükseldi. 2022 veya takip eden hesap dönemleri için ise 500 Bin TL ve daha fazla cirosu olan mükelleflere e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.
* e-Fatura uygulamasının kapsamı genişleyen bir diğer faaliyet alanı arasında gayrimenkul ve motorlu taşıt ticareti yapan işletmelere yer verildi. 2020 ve 2021 yılı hesap dönemi itibarıyla cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan bu mükellefler için e-Fatura uygulamasına geçişi zorunlu oldu. 2022 ve takip eden hesap dönemleri için ise 500 Bin TL ve üzerinde olanların e-Fatura uygulamasına geçişi zorunlu oldu. Ayrıca konaklama hizmeti sunan otel işletmelerinin de e-Fatura kesmeleri bekleniyor.
* Ciro haddine göre e-Fatura zorunluluğu olan mükellefler için uygulamanın başlangıç tarihi 01 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

Kapsamı Genişleyen e-Arşiv Fatura Uygulaması

e-Arşiv Fatura ise VUK mevzuatı kapsamında kağıt olarak düzenlenen, saklanan veya ibraz edilen tüm faturaların e-Belge olarak kopyalarının kayıt altına alınmasını kapsıyor. e-Arşiv Fatura, işletmelerin 10 yıl süre boyunca ilgili belgeleri GİB mevzuatına uygun şekilde saklamalarını gerektiriyor.

e-Arşiv Fatura uygulaması, aynı gün içerisinde vergi mükellefi olanlar için kesilen faturaların toplam meblağının 5 Bin TL ve üzeri olması durumunda geçerliydi. Vergi mükellefi olmayanlara kesilen faturalar için ise 30 Bin TL’yi geçmesi durumunda e-Arşiv Fatura uygulanması şartı bulunuyordu. Yeni teliğ ile, aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara kesilen faturaların toplam tutarı 5 Bin TL’ye düşürülürken, vergi mükellefi olanlara kesilen faturalar için e-Arşiv Fatura düzenleme şartı GİB tarafından belirlenen fatura kesme sınırına eşitlendi. Bu sınır her yıl güncellenmekle birlikte, 2022 yılı için 2000 TL’dir.

Kapsamı Genişleyen e-İrsaliye Uygulaması

e-İrsaliye uygulaması, kağıt olarak kesilen irsaliyelerle aynı hukuki nitelik ve geçerliliğe sahip belgelerin tümünün elektronik ortamda hazırlanmasını ifade ediyor. Uygulama, her türlü fiziki ve e-ticaret faaliyetlerinin daha hızlı ve verimli yapılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Yeni tebliğ ile:

* 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL ve üzeri olan ciro sınırı düşürülerek 10 Milyon TL ve üzeri olarak güncellendi. Bu mükelleflerin e-İrsaliye uygulamalarına geçişi zorunlu hale getirildi.
* İlgili mükelleflerin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren düzenleyecekleri tüm irsaliyeleri mücbir sebep veya istisnai durumlar dışında elektronik ortam üzerinde hazırlamaları bekleniyor.
* Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin (basit usul hariç), e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak dahil olmalarına yönelik düzenleme yapılmıştır.

QNB eFinans, e-Dönüşüm sürecinde ihtiyacınız olan tüm elektronik ortam hizmetlerini sağlayarak işletmenizin dijitalleşmesine katkıda bulunuyor. Uzman ve tecrübeli ekipler tarafından yönetilen tüm hizmetler, yeni mevzuata uygun şekilde e-Belge’lerinizi hazırlamanıza, kaydetmenize ve ibraz etmenize yardımcı oluyor. Sizlere de işletmenizin temel yeteneklerine odaklanarak tüm iş süreçlerini daha yüksek performanslı ve başarılı şekilde yürütmek kalıyor.

Siz de e-Dönüşüm VUK yeni tebliğ kapsamındaki mükellefler arasındaysanız, kanun hakkında daha fazlasını öğrenmek için QNB eFinans uzmanlığından destek alabilirsiniz. Ayrıca, gönüllü şekilde e-Dönüşüm’ün bir parçası olarak dijital ortama geçiş sürecinizi sorunsuz bir şekilde yönetmek için QNB eFinans güvencesi ve kalitesiyle sunulan hizmetlerden yararlanmaya hemen başlayabilirsiniz!

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!