Yazı ve Makaleler

e-İrsaliye Nedir? Kimler Kullanmak Zorundadır?

02 Ağu 2021, Pazartesi

Dijital ortamın sağladığı kolaylıklardan biri olan e-İrsaliye nedir? Hangi bilgileri içermelidir ve kimler kullanmak zorundadır?

e-İrsaliye Nedir?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, tüm sevkiyatlarda düzenlenmesi gereken mal taşıma belgelerinin elektronik ortamda oluşturularak iletilmesini sağlayan sistemdir. e-İrsaliye sistemi ile kağıt irsaliyelerin yerini elektronik ortamda hazırlanan, saklanan ve ibraz edilen irsaliyeler almaktadır. Bu sistem sayesinde alıcılar teslimat sürecindeki kısmi kabul, iade veya hatalardan kaynaklı aksaklıkları satıcıya kolaylıkla iletebilir. Kağıt irsaliye ile aynı niteliklere sahip olup hukuki açıdan da aynı standarda sahiptir. Taşıma ve sevk irsaliyesi olmak üzere iki çeşit kağıt irsaliye bulunur.
e-İrsaliye genellikle sevk yerine geçecek şekilde kullanıldığından dolayı taşıma irsaliyesi düzenlemek için kağıt irsaliyeler de taşıma aracında bulundurulmalıdır.

e-İrsaliye kime kesilir?
e-İrsaliye malı taşıyan ya da taşıttıran tarafından düzenlenir.
1) Eğer mal satıcı tarafından taşınıyor ise, e-irsaliye satıcı tarafından,
2) Eğer mal alıcısı tarafından taşınıyor ise, alıcı tarafından,
3) Eğer mal kargo ya da lojistik şirketi tarafından taşınıyor ise ilgili kargo ya da lojistik şirketi tarafından düzenlenebilir.

e-İrsaliye’de Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?
e-İrsaliye’nin veri formatı ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiştir ve bu uygulama Vergi Usul Kanunu (VUK) tebliği ile yürürlüğe girmiştir. Bir e-İrsaliye’de:

* e-İrsaliye’yi düzenleyen şirkete ait bilgiler (ad, ticari unvan, adres, vergi dairesi ve hesap numarası),
* Düzenlenme tarihi ve belge numarası,
* Alıcı bilgileri (ad, ticari unvan, adres, vergi dairesi ve hesap numarası),
* Taşınan malın türü ve miktarı,
* Fiili sevk tarihi, saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı bilgileri bulunmalıdır.

Şirketler, bu zorunlu olarak bulunması gereken bilgilere ilave olarak ihtiyaç duydukları farklı bilgileri de ekleyebilirler.

Kimler e-İrsaliye Kullanmakla Mükelleftir?
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 01.07.2022 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunlu hale getirilmiştir. Uygulamaya zorunlu geçiş halleri GİB’in yayınladığı 535 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirtilmiştir. Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen veya sevk irsaliyelerini tebliğde belirtilen zorunlu haller dışında elektronik ortamda e-İrsaliye olarak düzenlemeyen (matbu kağıt irsaliye olarak düzenleyen dahil) mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen hükümler uygulanır. İlgili tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

e-İrsaliye’ye Nasıl Başvuru Yapılır?
Mükellefler elektronik irsaliyeye başvuru yapmadan önce e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir.
e-İrsaliye’ye geçiş için üç farklı yöntem tercih edilebilir. Bu yöntemler şu şekildedir:

1) GİB Portal Yöntemi: Mükellefler GİB’in portal adresi üzerinden başvurarak geçiş yapabilirler.
2) Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Mükellefler kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla GİB sistemlerine entegrasyon sağlayarak başvuru yapabilirler.
3) e-İrsaliye Özel Entegrasyon Yöntemi: GİB’den e-İrsaliye özel entegratörlük izni alan özel entegratörlerden biri ile anlaşmaları sonucu entegrasyon işlemlerini gerçekleştirmeleri ardından uygulamaya geçiş yapabilirler.

e-İrsaliye Nasıl Gönderilir?
Alıcının e-İrsaliye sisteminde olup olmaması farketmeden e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapıldıktan sonra düzenlenecek tüm sevkler için e-İrsaliye kesilmesi gerekir. Alıcının e-İrsaliye sisteminde bulunmadığı durumlarda e-İrsaliye bilgisi GİB’in sanal kullanıcısına teslim edilmektedir.

e-İrsaliye İşlemleriniz için En Hızlı Yol: QNB eFinans
Bulut tabanlı “QNB eFinans Portal”imiz aracılığıyla tek bir platform üzerinden, tüm e-İrsaliye süreçlerinizi internet erişimizinin olduğu her yerden kolayca yönetebilirsiniz! Toplu irsaliye indirme, yazdırma ve arşivleme yapabilir, zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Yeni bir e-İrsaliye geldiğinde veya alıcısına ulaştırılma aşamasında bir sorun yaşandığında e-Posta bilgilendirmesini ayarlayarak takibini kolaylaştırabilirsiniz.
7/24 kesintisiz müşteri desteğimiz, whatsapp ve webchat dijital asistanımız ile tüm e-Dönüşüm süreçlerinizde yanınızdayız. Avantajlı QNB eFinans ürün ve hizmetlerinden yararlanmak için buraya tıklayın, sizi arayalım!

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!