Yazı ve Makaleler

e-Adisyon Nedir?

30 Mar 2023, Perşembe

e-Adisyon, kağıt belge zorunluluğu olmadan restoran, kafeterya, pastane gibi işletmelerin kullandıkları adisyon belgelerinin dijital ortama aktarılmış halidir.

e-Adisyon belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt olarak düzenlenen “Adisyon” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.


 • e-Adisyon uygulaması sayesinde kağıt çıktı oluşturma zorunluluğu olmadan adisyonunuzu elektronik ortamda oluşturabilir, muhafaza edebilir ve saklayabilirsiniz.
 • e-Adisyon uygulaması ile kağıt adisyon kullanımlarınızı dijitale taşıyarak zaman ve maliyet tasarrufu sayesinde işletmenizin operasyonel etkinliğinizi de artırabilirsiniz.

e-Adisyon Zorunlu Mudur?

GİB, e-Adisyon mükellefiyeti ile ilgili tüm duyuru ve çağrılarını ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirmektedir.

GİB tarafından mükelleflere yapılan yazılı bildirim veya duyurular sonucunda, mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına geçiş yapması gerekir. Yayınlanan tebliğin ardından e-Adisyon sistemine geçiş zorunludur.


e-Adisyon Mükellefleri Kimlerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından işletmelerin, yıllık ya da aylık satış hasılatı tutarları göz önüne alınarak adisyon belgesi düzenleyen işletmelere e-Adisyon sistemine geçiş için 3 ay süre verilir.

Mükelleflere yapılan yazılı bildirim ya da duyuru ile belirtilen süreler içinde mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına dahil olması gerekmektedir. GİB bu hususlarla ilgili tüm duyuru ve çağrılarını ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirir.

e-Adisyon; özellikle masalara servis yapılan, aşağıdaki işletme türleri tarafından kullanılması zorunludur.

Bu işletme türlerine;

 • restoran,
 • kafeterya,
 • pastane,
 • bar,
 • kahve dükkanları,
 • kıraathaneler dahil edilebilir.

Bu kapsamda alkollü içki servisi yapan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri zorunluluk kapsamına girmektedir.


e-Adisyon Nasıl Düzenlenir?

e-Adisyon belgesi mükellefleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen format doğrultusunda müşteriden almış oldukları sipariş bilgilerini girer.

Bu bölümde belirtilen gerçek usulde hizmet veren işletmeler tarafından sunulan hizmetin cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen adisyon belgeleri, e-Adisyon’a geçiş yapan mükellefler tarafından müşteriden sipariş alınırken GİB tarafından belirlenen asgari bilgiler alınacak şekilde belge formatında elektronik ortamda düzenlenir.

Elektronik ortamda düzenlenen adisyon belgesinin, hizmetin sunumu süresince müşterinin
masasında kağıt çıktısının bulundurulması zorunlu olmayıp, oluşturulmaya başlanan (açılan) her adisyon belgesinin hizmetin tamamlanması ile birlikte eş zamanlı olarak, ayrıca üzerinde e-Adisyon Belgesinin evrensel tekil numarasının (ETTN) yer alacağı e-Fatura, e-Arşiv Fatura ya da yeni nesil ÖKC’lerden düzenlenen perakende satış fişinin düzenlenmesi zorunludur.

e-Adisyon Uygulamasına Nasıl Geçilir?

e-Adisyon uygulamasına geçiş yapma zorunluluğu bulunan şirketler, Özel Entegratör Şirketleri aracılığıyla eğer e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçiş yapmışlarsa e-adisyon uygulamasına da geçiş yapabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığı, şirketlere hizmet veren entegratör şirketlerinin listesini internet sayfalarında güncel şekilde paylaşmaktadır.

İlgili İçerik: e-Fatura Nedir? (Yeni Başlayanlar İçin Rehber)

e-Adisyon İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kimler e-Adisyon Uygulamasına Geçmek Zorundadır?

e-Adisyon uygulaması, söz konusu tebliğde belirtilen mükellefler dışında kalan mükellefler için zorunlu bir uygulama değildir. Ancak, zorunlu olmadığı halde bu uygulamaya geçmek isteyenlerin yapması gerekenler aşağıdaki gibidir:


 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması,
 • Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Adisyon belgesini düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme, belge ve bilgilerini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,
 • İlgili Tebliğde belirtilen, uygulamadan yararlanma yöntemleri arasında bulunan “Özel Entegratör Yöntemi” ya da “Doğrudan Entegrasyon Yöntemi”nden birisini tercih ederek başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için başvuruyu yapması, gerekmektedir.

e-Adisyon Belgesinde Hangi Bilgilerin Yer Alması Zorunludur?

e-Adisyon belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:


 • Hizmet işletmesinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, TCKN/VKN’si ve adresi,
 • e-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı, evrensel tekil numarası
 • e-Belge numarası,
 • Sunulan hizmetin cinsi ve miktarı,
 • Hizmetin tamamlanması ile birlikte düzenlenecek e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya yeni nesil ÖKC’den düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak vergiler hariç ve dahil toplam hizmet tutarı,
 • Düzenlenen e-Adisyon belgesinin ilişkili olduğu e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın evrensel tekil tanımlama numarası (ETTN) veya perakende satış fişinin düzenlendiği ÖKC’nin cihaz sicil numarası.

İlgili İçerik: e-İmza Nedir?


QNB eFinans ile e-Adisyon

QNB eFinans’ın işinizi dijitale taşımanızı kolaylaştıracak bir diğer uygulaması ise e-Adisyon’dur. QNB eFinans e-Adisyon uygulamasının, tüm detayları ve avantajları aşağıdaki gibi listelenebilir.


Kontör yapısı

e-Adisyon; e-Arşiv fatura ile aynı kontör yapısına sahip olup işletmenin e-Adisyon paketi (Ürün Bazlı Paket) kullanımlarında 1 işlem karşılığı 1 kontördür. Tek Kontör satın alıp e-Adisyon ürünü kullanımlarında ise 4 işlem karşılığı 1 kontördür.

e-Adisyon Uygulamasının Kullanımı

e-Adisyon ürününü kullanmak isteyen işletmeler öncelikle diğer e-Dönüşüm ürünlerinde de olduğu gibi etiket aktivasyonunu yapmaları gerekmektedir.

İşletmeler, e-Adisyon uygulamasını QNB eFinans ile iki farklı yöntemde kullanabilir;

1. QNB eFinans Portal

QNB eFinans Portal üzerinden e-Adisyon oluşturmak için sırasıyla Menü > e-Adisyon > Adisyon İşlemleri > e-Adisyon Belgesi Oluşturma adımları izlenerek çıkan ekranda Alıcı ve Mal Hizmet bilgileri doldurularak Ön izleme butonu tıklanır.

Ön izleme butonuna tıklandıktan sonra açılan ekrandan Taslak Kaydet butonuna tıklanır ve yine QNB eFinans Portal’de e-Adisyon Menüsü altında yer alan Taslaklar alanına giriş yapılarak oluşturulan belge seçilir ve Belge Oluştur/İmzala butonu tıklanarak e-Adisyon oluşturulabilir.


2. Web Servis Entegrasyonu

Web servis entegrasyonu sayesinde işletmeler; kendi restoran yazılımlarını, QNB eFinans Portal ile yapacakları entegre ederek, neredeyse hiçbir ek bir işlem yapmadan e-Adisyon uygulamasını kullanabilecekler.


QNB eFinans ile e-Adisyon’un Avantajları Nelerdir?

Zaman Tasarrufu

Kolay kullanım avantajı ile iş süreçlerini hızlandırarak zaman tasarrufu sağlar.

Maliyet Tasarrufu

Adisyon kağıdı temin edilmesine gerek kalmadan dijital ortamda e-Adisyon kesileceği için maliyet tasarrufu sağlamasının yanında doğaya da katkı sağlayacaktır.

Operasyonel Süreç

Bütün operasyonel süreçler dijital ortama taşınacağı için takibi kolaylaşacak ve raporlanabilecektir. Ayrıca kağıt adisyon üzerinde yapılması ihtimali bulunan hataları minimize edecektir.

Entegrasyon

İşletmeler kendi yazılımlarına entegre olarak kolayca e-Adisyon kesebilecektir.

Arşivleme

e-Adisyonun bir diğer avantajı dijital arşivleme sayesinde, evrakların kaybolma riskini ortadan kaldırarak, işletmelerin operasyonel etkinliğini artırmasını sağlar.

Siz de daha fazla zaman kaybetmeden QNB eFinans ile işinizi dijitale taşıyın, e-Adisyon uygulaması sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu yapın!

e-Adisyon Başvuru Formu İçin Tıklayın!

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!