Yazı ve Makaleler

KOBİ Nedir? (2023 KOBİ Destekleri)

22 Kas 2023, Çarşamba

Ticari faaliyetlerin gelişmesi, genişlemesi ve işletmelerin daha kolay yönetilebilmesi için birçok işletmeye KOBİ destekleri sunulur. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli fırsatlar sağlayan bu destekler, girişimcilerin ülke ekonomisine katkı yapmasını da sağlar. Peki KOBİ nedir, KOBİ türleri ve özellikleri nelerdir? 2023 yılında KOBİ’lere sunulan destekler nelerdir? Merak ettiğiniz tüm detaylara gelin birlikte bakalım.

KOBİ Nedir?

Ticari faaliyetlere adım atmayı düşünen kişiler ilk etapta, “KOBİ ne demek?” sorusunun yanıtını merak eder. Yıl içinde 250’den az çalışana sahip olan, yıllık net bilançosu ve hasılatı 500 milyon TL’yi geçmeyen işletmelere KOBİ adı verilir. Bu KOBİ’ler, kendi içinde mikro, küçük ve orta büyüklükte olmak üzere üçe ayrılır. Yalnızca üretim sektörü değil, hizmet sektöründe yer alan işletmeler de KOBİ olabilir. Ayrıca şahıs şirketi, anonim, limited ve komandit şirket türleri KOBİ sayılabilir.

KOBİ Sayılan İşletmeler Nelerdir?

KOBİ sayılan işletmeler arasında bağlı, bağımsız ve ortak işletmeler yer alır. Bu işletmeler özellikleri ve şartları bakımından birbirinden ayrılır. Herhangi bir girişimcilik sonucu KOBİ olabilecek işletmeler şunlardır:

Bağlı İşletmeler

İşletmelerden birinin, diğer işletmenin oy ve sermaye hakkının çoğunluğuna sahip olması, yönetim, denetleme ve yürütme üyelerini atama yetkisinin bulunması, ortaklık ya da hissedarlık durumunda tek başına karar verebilme yükümlülüğü olması durumlarında, işletmelerden biri hakin diğeri ise bağlı işletmedir.

Bağımsız İşletmeler

Gerçek ya da tüzel kişilerin işletmeleri, yönetmelik gereği bağlı ya da ortak işletme sayılmıyorsa, bağısız işletmedir. Bağımsız işletmeler, başka bir işletmenin %25 veya daha fazlasına sahip olamaz.

Ortak İşletmeler

İşletmenin tek başına ya da bağlı işletmeleriyle, başka işletmelerin sermaye veya oy hakkının %25-50’sine sahip olması ya da kendi sermaye ve oy hakkının %25-50’sine başka işletmelerin sahip olması durumunda bu işletmeler, ortak işletme olarak adlandırılır.

KOBİ Türleri Nelerdir?

KOBİ türleri kendi içinde büyüklüklerine göre sınıflandırılır. Mikro ölçekli, küçük ölçekli ve orta ölçekli işletme olarak üçe ayrılan bu işletmeler, yıllık net satışlarına ve çalışan sayılarına göre birbirinden ayrılır. Aynı zamanda bu KOBİ türleri, farklı gelirlere sahip olduğundan, dahil oldukları vergi dilimi de değişiklik gösterir.

Mikro Ölçekli KOBİ

KOBİ kategorisindeki en küçük işletme türü, mikro ölçekli KOBİ’dir. Mikro işletmelerde 10’dan az sayıda çalışan bulunur ve bu işletmelerin yıllık net satış hasılatı 10 milyon TL’yi aşamaz. Bu şartlara uygun olan işletmeler, mikro ölçekli KOBİ sınıfına girer.

Küçük Ölçekli KOBİ

Küçük işletme olan KOBİ’lerin sahip olması gereken özellikler arasında yıllık net satış hasılatının 100 milyon TL’yi aşmaması ve çalışan sayısının 50’yi geçmemesi gerekir.

Orta Ölçekli KOBİ

Yıllık net satış hasılatı 500 milyon TL’yi geçmeyen ve en fazla 250 çalışan sahip olan işletmeler, orta ölçekli işletmedir.

KOBİ'lerin Özellikleri Nelerdir?

KOBİ’ler sahip oldukları özellikler bakımından büyük işletmelerden ayrılır. Bu özellikler KOBİ’lere pek çok avantaj sunabilir:

Düşük Sermaye

KOBİ’ler düşük yatırım maliyetleri ile istihdam olanağı oluşturabilirler. Böylece daha az sermaye ile girişim yapabilir ve işlerini ilerleyen dönemlerde büyütebilirler. Küçük işletme yatırımları, düşük tutarlar ile çok çeşitli değişikliklere yol açabilir.

Yerel Pazarlara Odaklanma

Yerel işletme olarak sayılabilecek KOBİ’ler, bölgelerindeki pazarlara odaklanabilirler. Bu sayede ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli yere sahiptirler.

Esnek Yapı

Çalışma yöntemleri, stratejileri ve kararları bakımından KOBİ’ler daha esnek ilerleyebilir. İşletme içindeki pek çok mekanizma, değişikliklere kolay uyum sağlayabilir.

Sınırlı Kaynaklar

KOBİ’lerin kullanabileceği kaynaklar sınırlıdır. Kişisel tasarruflar, banka kredileri, hisse senedi e-ihracat, ortaklardan gelen kaynaklar bunlar arasında sayılabilir.

Kolay Yönetim

KOBİ’ler, yapıları gereği işletme yönetimi açısından kolaylık sunar. KOBİ’lerde çalışan sayısı daha az olduğundan hızlı bir şekilde iletişim kurmak mümkündür. Ekonomik dalgalardan nispeten daha az etkilenen KOBİ’ler, problemleri çözme konusunda kolayca aksiyon alabilir.

Kolay Uyum Sağlama

KOBİ’ler teknolojik değişikliklere oldukça yatkındır. Bu sayede değişimlere kolayca uyum sağlayabilirler. KOBİ’ler kendi alanlarındaki yeni nesil teknolojileri iş süreçlerine adapte ederek daha hızlı gelişebilir, büyüyebilir, ilerleyebilir.

KOBİ Destekleri Nelerdir?

KOBİ destek programları, işletmelerin ticaret hacimlerini artırmak ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu programlar içinde farklı sektörlerden çeşitli işletmelere uygun destekler bulmak mümkündür. 2023 yılı KOBİ destekleri arasında şunlar yer alır.

Girişimci Destekleri

Girişimcileri desteklemek, başarılı işletmelerin kurulmasını, yaygınlaşmasını ve devamlılığını sağlamak amacıyla girişimcilik destekleri verilir. Bu destek, işletmelere ekonomik kalkınma ve istihdam konularında çözüm sağlar. Farklı ölçeklerde girişimcilik yapacak kişiler, bu desteğe başvurabilir ve projenin büyüklüğüne göre farklı miktarlarda destek alabilir.

AR-GE ve Teknoloji Destekleri

KOBİ teşvikleri arasında en önemsenenlerden biri olarak AR-GE ve teknoloji destekleri öne çıkar. KOSGEB başta olmak üzere pek çok kurum, bu kategori adı altında önemli miktarlarda kredi ve hibe verir. 2023 yılında özellikle akıllı KOBİ çalışmaları, AR-GE destekleri arasında önemli bir yere sahiptir.

İşletme Geliştirme Destekleri

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası alanda tanınmaları için tasarlanan KOBİ devlet destekleri arasında işletme geliştirme destekleri yer alır. İhracat yapmaya başlayacak ya da uluslararası faaliyet gösteren orta ölçekli işletmeler bu kategoriye sıkça başvurur.

Finansal Destekler

KOBİ finansmanı, KOBİ’lere ihtiyacı olan ve hacimlerine uygun finansal desteği sağlar. Bu noktada istihdam oluşturabilmek için işletmeler, finansal politikalarını geliştiren programlara katılabilir. KOBİ inovasyonu için oldukça büyük öneme sahip finansal destekler, işletmelerin ticari hacimlerini artırmayı ve gelişmelerini hedefler.

Eğitim ve Danışmanlık Destekleri

KOBİ eğitimi ve rehberlik destekleri, işletmelere kredi ödemesinden işletme yönetimine kadar pek çok farklı alanda uzman desteği sağlar. Özellikle proje oluşturma ve strateji geliştirme gibi destekler sayesinde işletmelerin hacimlerini artırmalarına yardımcı olur. Ayrıca bu destek sayesinde işletmeler, daha profesyonel kadrolara sahip olabilir.

Pazarlama ve Tanıtım Desteği

KOBİ pazarlama stratejileri destekleri, özellikle teknoloji alanında üretim yapan ya da hizmet veren KOBİ’lere hitap eder. Bu destek kapsamında, işletmelerin pazarlama ve tanıtım için yaptığı harcamaların bir kısmı, devlet tarafından karşılanır. Desteği geri ödemesiz bir kredi çeşidi olarak da düşünebilirsiniz.

İhracat Destekleri

KOBİ ihracatı için özel olarak düzenlenen bu destek, işletmelerin yurtdışında da ticari faaliyet gösterebilmesini sağlar. KOBİ’lerin yabancı ülke pazarlarına açılmasına, ihracat paylarının artmasına, uluslararası rekabetlerinin yükselmesine yardımcı olan bir destektir. Ayrıca bu destek sayesinde ihracat yapan ve e-Ticaret yapan KOBİ sayısının artması hedeflenir.

İstihdam Destekleri

Bazı durumlarda KOBİ işletmeleri, nitelikli eleman bulma konusunda zorluk yaşayabilir. İstihdam destekleri, işletmelere en uygun personelleri bulma açısından kolaylık sunar. Bu personeller için devlet, KOBİ’lere belli miktarda maddi yardım da yapar.

KOBİ’ler QNB eFinans’ın e-Dönüşümde Çözüm Ortağı Olduğu QNB Finansbank Dijital Köprü’de!

QNB eFinans olarak; e-Dönüşümde çözüm ortağı olduğumuz QNB Finansbank Dijital Köprü ile KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna öncülük ediyoruz. QNB Finansbank KOBİ müşterilerine özel; e-Fatura ve diğer e-Dönüşüm hizmetlerimiz QNB Finansbank ile çalıştıkları sürece ömür boyu ücretsiz! Üstelik sınırsız kullanım fırsatı ile! Detaylı bilgi için tıklayın.

Üstelik kullandığınız Ön Muhasebe ve e-Ticaret çözümleriyle de entegre. Siz de hemen e-Dönüşüme, e-dönüşümde çözüm ortağı olduğumuz QNB Finansbank Dijital Köprü ile katılın, dijitalleşmeye bugünden başlayın.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!