QNB eFinans'tan Duyurular

Teblig Hakkinda Bilgilendirme

31 Eki 2019, Perşembe

TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİLENDİRME


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 Yılında 150.000 Yeni Mükellef Olacak
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19.10.2019 tarihinde yayınladığı 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 2020 yılında 1.Ocak ve 1.Temmuz tarihlerinde çok sayıda firma e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter mükellefi olacak. e-İrsaliye kullanımı ise ilk kez bazı firmalar için zorunlu hale gelecek.

Yayınlanan tebliğe göre, 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan firmalar için 01.07.2020 tarihi itibariyle e-Faturaya geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı geçen firmaların ise 1.01.2019 itibarıyla e-Arşiv Fatura uygulamasına da zorunlu geçmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

e-Defter alanında ise, e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu mükellefler mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerdir.

TEBLİĞ HAKKINDA ÖZEL KOŞULLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME


Yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509) Hakkında Önemli Bilgiler
Bavul Ticaretindeki Bazı Satışlara e-Fatura Uygulaması Geliyor
19.10.2019 tarihinde yayınlanan yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, firmaların bavul ticareti yapan firmaları da kapsıyor. Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar için oluşturulan faturaların, 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda brüt satış hasılatı (ciro) veya oluşturulan fatura tutarına bağlı olmadan belirtilen bavul ticareti kapsamındaki satışlar için e-Fatura oluşturulması gerekecektir.


ÖKC kullanımından muaf olan mükelleflerin e-Arşiv Fatura kullanımı hakkında önemli bilgilendirme
19.10.2019 tarihinde yayınlanan 509 sıra nolu yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; ÖKC kullanımından muaf olan mükellefler, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek e-Arşiv Faturalarının, “müşteri adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine müşteri adı bölümüne “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasıyla düzenlendiği takdirde, perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir.


EPDK lisansı olan mükelleflerin e-Arşiv Fatura kullanımı hakkında önemli bilgilendirme
19.10.2019 tarihinde yayınlanan 509 sıra nolu yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; EPDK dağıtım veya tedarik lisansları ile doğal gaz ve elektrik dağıtım ve satış faaliyetinde bulunanlar ile M1 ve M2 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmeleri ile Başkanlıktan yazılı izin alan mükelleflerin, e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde ve müşterilere kağıt ortamda tesliminde, el terminallerini de kullanılabilme imkanı verilmiştir.


Fatura tutarına göre e-Arşiv fatura kullanma zorunluluğu
e-Arşiv Fatura’dan uygulamasına dahil olmasanız da, e-Arşiv Fatura kesmeniz gerekebilir. 19.10.2019 tarihinde yayınlanan 509 sıra nolu yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız.


e-İrsaliye Kullanımına İlişin Önemli Duyuru
19.10.2019 tarihinde yayınlanan 509 sıra nolu yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; İrsaliye alıcısının talebine göre; e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, kayıtlı olmayan mükelleflere sevk irsaliyesini e-İrsaliye olarak düzenleyip, elektronik ortamda veya kağıt çıktısını alıp iletimini sağlaması gerekmektedir.


e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına İlişkin Önemli Bilgilendirme
01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam eden serbest meslek erbapları 01.06.2020 tarihine kadar e-SMM uygulamasına geçmesi gerekmektedir. 01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyete başlayacak olan serbest meslek erbapları işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar e-SMM uygulamasına geçmesi gerekmektedir.


e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına İlişkin Önemli Bilgilendirme
e-Fatura mükellefi olup müstahsil makbuzu düzenleyen mükelleflerin 01.07.2020 tarihine kadar e-MM uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapan mükelleflerin 01.01.2020 tarihine kadar geçiş yapmaları gerekmektedir.


e-Defter Kullanım Koşullarına İlişkin Önemli Bilgilendirme
19.10.2019 tarihinde yayınlanan 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’ne göre; Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesine imkan tanıyan düzenleme yapılmıştır.

Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalaması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza yada mali mührü ile imzalanabilmesine imkan verilmiştir.


e-Defterler Artık Sadece Lokal Ortamda Saklanamayacak
19.10.2019 tarihinde yayınlanan 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’ne göre; e-Defter ürününü kullanan tüm firmalar e-Defter saklama işlemlerini 01.01.2020 itibarıyla GIB’ten özel lisans almış firmalarla veya Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinden gerçekleştirecektir. Lokal’de veya aracı saklama kuruluşu ile saklama yapan firmalar da bu tarih itibarıyla lisanslı firmalardan hizmet almaya başlayacaktır.

e-Defter hakkında yayınlanan tebliğ detayları için tıklayınız.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!