BTK Tarafından denetlenecek ve hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilebilecek QNB eFinans KEPHS aşağıdaki standartlara uygun hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Sertifika ve Standartlar

 • ISO/IEC 27031:2011
 • BS 10012:2009
 • ISO/IEC 27001:2013
 • ISO 22301:2019
 • ETSI TS 102 640
 • ISO 20000-1:2018

Teknik Yeterlilikler (Güvenlik altyapısı):


 • Şirket süreçleri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dahilindeki politikalara göre işletilmekte ve sürekli geliştirilmektedir.
 • Bilginin alınması, oluşturulması, işlenmesi, tutulması, arşivlenmesi ve aktarılması ile ilgili tüm işlemlerde fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik özellikleri korunmaktadır.
 • Kişisel Bilgiler Yönetim Sistemi kapsamında bulunan veri korumasını destekleyici politikalar ile birlikte veri koruması ve mahremiyeti kuralları uygulanmaktadır.
 • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemi yürütülmektedir.
 • Teknik altyapıya ilişkin yedekli yapılar kullanılarak yüksek erişilebilirlik hedefleri gerçekleştirilmekte, izleme faaliyetleri ile geliştirmeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
 • Veri yedekleme merkezleri faaliyete alınmış olup standartlara yönelik belgelendirmeleri bulunmaktadır.
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!