Yazı ve Makaleler

Yeni Taslak Tebliğ ile e-Dönüşüm Dünyası Değişiyor!

02 Tem 2018, Pazartesi
e-Fatura

Geçtiğimiz nisan ayında VUK Sıra No: 433 ve 487’de Değişiklik Yapılmasına yönelik yayımlanan taslak tebliğler hem servis sağlayıcılar hem de firmalarda büyük heyecan yarattı. Önümüzdeki dönemde firmaların e-Dönüşüm’e geçiş süreçlerini iyi yönetebilmeleri için taslak tebliğlerin iyi anlaşılması büyük önem arz ediyor.

Öncelikle 433 Sıra No’lu Genel Tebliğ için taslak değişikliklere bir göz atalım;

  • Taslak tebliğin e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere, en geç 01.01.2019 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına da geçiş yapma zorunluluğu getirmesi; hali hazırda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarını kullanmakta olan tüm mükelleflerin, yine zorunlu olarak e-Arşiv faturayı da kullanacakları anlamına gelmektedir. Hali hazırda e-Arşiv fatura kullanan yaklaşık 15.000 firma varken, tebliğ maddesi canlıya alınırsa (sadece bu madde sebebi ile) e-Arşiv fatura kullanan firma sayısı en az 70.000’e yükselmiş olacaktır.
  • 2017 ve müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere gelir / kurumlar Vergisi beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv ve e-Fatura uygulamalarına birlikte geçme zorunluluğu getirilmiştir. Bu taslak tebliğ maddesi canlıya alınırsa, e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu doğuran ciro kriteri 10 Milyon TL’den 5 Milyon’a inmiş, e-Fatura ve e-Arşiv faturanın birlikte kullanımı, hem eski kullanıcılar (önceki maddeden dolayı) hem de yeni geçecekler için mecbur hale gelmiş olacaktır. Yine yıllık 10 Milyon satış hasılatına kıyasla, yıllık 5 Milyonluk yıllık satış hasılatını gerçekleştirerek mükellef olacak firma sayısı, rakamsal büyüklük olarak sektöre büyük ivme kazandıracaktır.
  • e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 01.01.2019 tarihine kadar (2019 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflere ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) e-Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarihten itibaren faturalarının e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi mecburiyeti bulunmaktadır. Bu taslak tebliğ maddesinin canlıya alınmasıyla, e-Arşiv fatura kullanma zorunluluğu doğuran mevcut internetten satış kriteri, genişletilmiştir. İnternet üzerinden reklam yayınlayan, ilan yayınlama hizmeti veren, gayrimenkul / motorlu araç satış ve kiralama gibi hizmetleri veren mükellefler de kapsama alınmıştır.
  • Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 01.01.2019 tarihinden itibaren e-Arşiv fatura ya da alıcısı e-Fatura kullanıcısı ise e-Fatura olarak düzenlemesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu durunda parçalı olarak fatura oluşturmanın zorunlu mükellefiyeti ortadan kaldırabileceği yanılgısı oluşabilir. Bu sebeple taslak tebliğde, aynı günde, aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması durumunda, birden fazla fatura kesilmiş olması durumunda, faturaların her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi - alınması zorunluluğu eklenmiştir.

487 Sıra No’lu Genel Tebliğ için taslak değişikliği ile;

e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara 01.01.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmektedir. 01.01.2018 miladı ile gönüllü olarak başlayan e-İrsaliye uygulaması, bu taslak maddesinin canlıya alınmasıyla, yaklaşık 50 kayıtlı e-İrsaliye kullanıcısı firmayı adet olarak, yaklaşık 76.000’lere taşıyacaktır.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!