Veri Güvenliği ve Teknik Alt Yapı

BTK Tarafından denetlenecek ve hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilebilecek QNB eFinans KEPHS aşağıdaki standartlara uygun hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Sertikalar ve Standartlar

 • SO/IEC 27031:2011
 • BS 10012:2009
 • ISO/IEC 27001:2013
 • ISO 22301:2019
 • ETSI TS 102 640
 • ISO 20000-1:2018

Teknik Yeterlilikler (Güvenlik Altyapısı)

 • Şirket süreçleri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dahilindeki politikalara göre işletilmekte ve sürekli geliştirilmektedir.
 • Bilginin alınması, oluşturulması, işlenmesi, tutulması, arşivlenmesi ve aktarılması ile ilgili tüm işlemlerde fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik özellikleri korunmaktadır.
 • Kişisel Bilgiler Yönetim Sistemi kapsamında bulunan veri korumasını destekleyici politikalar ile birlikte veri koruması ve mahremiyeti kuralları uygulanmaktadır.
 • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemi yürütülmektedir.
 • Teknik altyapıya ilişkin yedekli yapılar kullanılarak yüksek erişilebilirlik hedefleri gerçekleştirilmekte, izleme faaliyetleri ile geliştirmeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
 • Veri yedekleme merkezleri faaliyete alınmış olup standartlara yönelik belgelendirmeleri bulunmaktadır.

Sizi Arayalım

QNB eFinans ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü talebiniz için bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım.

Tebrikler! Arama Talebiniz Başarıyla Alındı!

Tebrikler! Arama Talebiniz Başarıyla Alındı!