QNB EFİNANS MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU

Değerli müşterimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) hükümleri gereği, kişisel verileriniz Esentepe Mah. Büyükdere Cad. QNB Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul adresinde bulunan veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“QNB eFinans”) tarafından işlenecektir. 

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

QNB eFinans olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.
Kişisel verilerinizin QNB eFinans’ın hizmet verdiği işlemler için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Müşterimiz olarak bizimle ve/veya yetkilendirdiğimiz kişiler ile paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilecektir:

1.       Kimlik bilgileri (müşteri/kullanıcı ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, kişisel veri içermesi halinde firma unvanı)

·       6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. maddesine dayanarak hazırlanan ve 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“KEP Yönetmeliği”), 509 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“VUK Genel Tebliği”) ile Elektronik Defter Genel Tebliği (sıra no:1, sıra no:2 ve sıra no:3) (“E-Defter Genel Tebliği”) başta olmak üzere kayıtlı elektronik posta, e-fatura, e-defter mevzuatı ve tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuat kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; kayıtlı elektronik posta, e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye ve diğer her türlü ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, başvuru, kimlik tespiti ve doğrulaması, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işleme ilişkin kişi tespit bilgilerinin kaydedilmesi, müşteri bilgilerinin güncellenmesi, BTK, GİB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, kağıt üzerinde ve elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ve tabi olduğumuz tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile,

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; e-fatura, e-defter ve diğer her türlü ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, hesabın kullanıma açılması, KEP rehberine kayıt, yayım, doğrulama, güncelleme ve sorgulama gibi sisteme ilişkin işlemlerin yapılması, finansal işlemlerin takibi amacı ile,

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi için kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep, şikayet ve sorularının işleme alınması, teklif alınması ve tarafınıza bilgi verilmesi, istihbarat, bilgi araştırmaları, müşteri memnuniyeti çalışmaları ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama ve istatistik oluşturulması amaçları ile,

·       QNB eFinans’a ileteceğiniz açık rızanıza dayalı olarak; hizmetlerimize yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin planlanması/icrası olmak üzere sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, işlem bilgileri, işlem hacmi, işlem adetleri vb. gibi bilgilerin QNB eFinans tarafından pazarlama, hizmetlerin geliştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına odaklı hizmetlerin sunulması, hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi amaçlarla kullanılması ve hizmet  satışı, çapraz satış, ek kontör alınması aktivitelerinin yerine getirilmesi amaçları ile işlenebilecektir.

2.       İletişim bilgileri (müşteri/kullanıcı e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres bilgisi)

·       Tabi olduğumuz mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; kayıtlı elektronik posta, e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye ve diğer her türlü ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, başvuru, kimlik tespiti ve doğrulaması, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işleme ilişkin kişi tespit bilgilerinin kaydedilmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi amaçları ile,

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; e-fatura, e-defter ve diğer her türlü ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi amacı ile,

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi için kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep, şikayet ve sorularının işleme alınması, teklif alınması ve tarafınıza bilgi verilmesi, istihbarat, bilgi araştırmaları, müşteri memnuniyeti çalışmaları ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama ve istatistik oluşturulması amaçları ile,

·       QNB eFinans’a ileteceğiniz açık rızanıza dayalı olarak; hizmetlerimize yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin planlanması/icrası olmak üzere sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, işlem bilgileri, işlem hacmi, işlem adetleri vb. gibi bilgilerin QNB eFinans tarafından pazarlama, hizmetlerin geliştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına odaklı hizmetlerin sunulması, hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi amaçlarla kullanılması ve hizmet satışı, çapraz satış, ek kontör alınması aktivitelerinin yerine getirilmesi amaçları ile işlenebilecektir.

3.       Müşteri işlem bilgileri (talep ve şikâyet bilgileri)

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi için kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep, şikayet ve sorularının işleme alınması, teklif alınması, istihbarat, bilgi araştırmaları, müşteri memnuniyeti çalışmaları ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama ve istatistik oluşturulması amaçları ile işlenebilecektir.

4.       İşlem güvenliği bilgileri (başvuru iz kaydınız)

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlere ilişkin taleplerin kaydedilmesi, raporlanması, bilgi güvenliği ve iş süreçlerinin denetimi, raporlanması ve yönetimi, veri sorumlusu sistemlerinin güvenliğinin temini amaçları ile işlenebilecektir.

5.       Pazarlama verileri (pazarlama, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)

·       QNB eFinans’a ileteceğiniz açık rızanıza dayalı olarak; hizmetlerimize yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin planlanması/icrası olmak üzere sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, işlem bilgileri, işlem hacmi, işlem adetleri vb. gibi bilgilerin QNB eFinans tarafından pazarlama, hizmetlerin geliştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına odaklı hizmetlerin sunulması, hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi amaçlarla kullanılması ve hizmet satışı, çapraz satış, ek kontör alınması aktivitelerinin yerine getirilmesi amaçları ile işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

QNB eFinans nezdinde bulunan kişisel verileriniz; faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi aktarım amaçları çerçevesinde KEP Yönetmeliği, VUK Genel Tebliği ve E-Defter Genel Tebliği başta olmak üzere kayıtlı elektronik posta, e- fatura ve e-defter mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4 maddesi dahil diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, BTK, GİB, SGK, gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, açık rızanızın bulunması kaydıyla pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında ana hissedarımız ve içinde bulunduğumuz QNB Finansbank grup şirketlerine, hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi kapsamında yargı mercilerine hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecek ve ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin sunulması ile bağlantılı olarak hizmet/destek alınan ve/veya işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz, QNB eFinans tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; QNB eFinans web sitesi, çağrı merkezleri, QNB eFinans’ın kimlik doğrulama yetkisi verdiği kuruluşlar, iş birliği yaptığımız bayi vb. kurum ve kuruluşlar dahil çeşitli satış kanalları aracılığıyla elektronik yollarla, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, müşteri memnuniyeti çalışmaları kapsamında ilgili kişinin kendisinden, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

QNB eFinans’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK'nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile QNB eFinans’a iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi


Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat kimliği ile gelmesi gerekir)

eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi QNB Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul

Zarfın üzerine “KVKK kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla


efinans@hs05.kep.tr

Başvuru formunun imzalı kopyası kep vasıtasıyla gönderilir.

Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

 

kvkkbilgi@qnbefinans.com

Email’in konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru formunun imzalı kopyası gönderilir.
Noter vasıtasıyla tebligat

eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi QNB Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu

www.qnbefinans.com.tr/uploads/20190614153514.docx

Ticaret Sicil No: 882396

Mersis No: 0325056685100011
Ticaret Unvanı: eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Merkez Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi QNB Finansbank Kristal Kule Binası No: 215 Şişli/İstanbul
İnternet sitesinin adresi: www.qnbefinans.com
Telefon: 0212 370 42 00

Sizi Arayalım

QNB eFinans ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü talebiniz için bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım.

Tebrikler! Arama Talebiniz Başarıyla Alındı!

Tebrikler! Arama Talebiniz Başarıyla Alındı!