e-Dönüşüm Paketi Al

Siparişinize ait detayları aşağıda görebilir, gerekli bilgileri girerek ödeme adımına geçebilirsiniz. Girdiğiniz bilgiler doğrultusunda müşteri kaydınız oluşturularak Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır. 

Firma/Müşteri Bilgileri

Kullanıcı Bilgileri

Kredi Kartı Bilgileri

Satın Alım Detayları

500 Kontör Paketi

12 aylık paket
Tutar ₺5.065,00₺
KDV Oranı (%20) ₺1.013,00₺

Toplam Tutar ₺6.078,00₺
Toplam Tutar ₺6.078,00
Detay

QNB EFİNANS MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) hükümleri gereği, kişisel verileriniz Esentepe Mah. Büyükdere Cad. QNB Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul adresinde bulunan veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“QNB eFinans”) tarafından işlenecektir. 

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

QNB eFinans olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.
Kişisel verilerinizin QNB eFinans’ın hizmet verdiği işlemler için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Müşterimiz olarak bizimle ve/veya yetkilendirdiğimiz kişiler ile paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilecektir:

1.       Kimlik bilgileri (müşteri/kullanıcı ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, kişisel veri içermesi halinde firma unvanı)

·       6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. maddesine dayanarak hazırlanan ve 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“KEP Yönetmeliği”), 509 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“VUK Genel Tebliği”) ile Elektronik Defter Genel Tebliği (sıra no:1, sıra no:2 ve sıra no:3) (“E-Defter Genel Tebliği”) başta olmak üzere kayıtlı elektronik posta, e-fatura, e-defter mevzuatı ve tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuat kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; kayıtlı elektronik posta, e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye ve diğer her türlü ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, başvuru, kimlik tespiti ve doğrulaması, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işleme ilişkin kişi tespit bilgilerinin kaydedilmesi, müşteri bilgilerinin güncellenmesi, BTK, GİB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, kağıt üzerinde ve elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ve tabi olduğumuz tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile,

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; e-fatura, e-defter ve diğer her türlü ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, hesabın kullanıma açılması, KEP rehberine kayıt, yayım, doğrulama, güncelleme ve sorgulama gibi sisteme ilişkin işlemlerin yapılması, finansal işlemlerin takibi amacı ile,

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi için kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep, şikayet ve sorularının işleme alınması, teklif alınması ve tarafınıza bilgi verilmesi, istihbarat, bilgi araştırmaları, müşteri memnuniyeti çalışmaları ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama ve istatistik oluşturulması amaçları ile,

·       QNB eFinans’a ileteceğiniz açık rızanıza dayalı olarak; hizmetlerimize yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin planlanması/icrası olmak üzere sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, işlem bilgileri, işlem hacmi, işlem adetleri vb. gibi bilgilerin QNB eFinans tarafından pazarlama, hizmetlerin geliştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına odaklı hizmetlerin sunulması, hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi amaçlarla kullanılması ve hizmet  satışı, çapraz satış, ek kontör alınması aktivitelerinin yerine getirilmesi amaçları ile işlenebilecektir.

2.       İletişim bilgileri (müşteri/kullanıcı e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres bilgisi)

·       Tabi olduğumuz mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; kayıtlı elektronik posta, e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye ve diğer her türlü ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, başvuru, kimlik tespiti ve doğrulaması, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işleme ilişkin kişi tespit bilgilerinin kaydedilmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi amaçları ile,

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; e-fatura, e-defter ve diğer her türlü ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin sunulabilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi amacı ile,

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi için kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep, şikayet ve sorularının işleme alınması, teklif alınması ve tarafınıza bilgi verilmesi, istihbarat, bilgi araştırmaları, müşteri memnuniyeti çalışmaları ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama ve istatistik oluşturulması amaçları ile,

·       QNB eFinans’a ileteceğiniz açık rızanıza dayalı olarak; hizmetlerimize yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin planlanması/icrası olmak üzere sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, işlem bilgileri, işlem hacmi, işlem adetleri vb. gibi bilgilerin QNB eFinans tarafından pazarlama, hizmetlerin geliştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına odaklı hizmetlerin sunulması, hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi amaçlarla kullanılması ve hizmet satışı, çapraz satış, ek kontör alınması aktivitelerinin yerine getirilmesi amaçları ile işlenebilecektir.

3.       Müşteri işlem bilgileri (talep ve şikâyet bilgileri)

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlerin sunulması ile ilgili olarak soru, cevap bilgi, bildirimlerin gönderilmesi için kullanıcı ile irtibat kurulması, kullanıcı talep, şikayet ve sorularının işleme alınması, teklif alınması, istihbarat, bilgi araştırmaları, müşteri memnuniyeti çalışmaları ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, iyileştirilmesi, planlama ve istatistik oluşturulması amaçları ile işlenebilecektir.

4.       İşlem güvenliği bilgileri (başvuru iz kaydınız)

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; ürün ve hizmetlere ilişkin taleplerin kaydedilmesi, raporlanması, bilgi güvenliği ve iş süreçlerinin denetimi, raporlanması ve yönetimi, veri sorumlusu sistemlerinin güvenliğinin temini amaçları ile işlenebilecektir.

5.       Pazarlama verileri (pazarlama, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)

·       QNB eFinans’a ileteceğiniz açık rızanıza dayalı olarak; hizmetlerimize yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin planlanması/icrası olmak üzere sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, işlem bilgileri, işlem hacmi, işlem adetleri vb. gibi bilgilerin QNB eFinans tarafından pazarlama, hizmetlerin geliştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına odaklı hizmetlerin sunulması, hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi amaçlarla kullanılması ve hizmet satışı, çapraz satış, ek kontör alınması aktivitelerinin yerine getirilmesi amaçları ile işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

QNB eFinans nezdinde bulunan kişisel verileriniz; faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi aktarım amaçları çerçevesinde KEP Yönetmeliği, VUK Genel Tebliği ve E-Defter Genel Tebliği başta olmak üzere kayıtlı elektronik posta, e- fatura ve e-defter mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4 maddesi dahil diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, BTK, GİB, SGK, gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, açık rızanızın bulunması kaydıyla pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında ana hissedarımız ve içinde bulunduğumuz QNB Finansbank grup şirketlerine, hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi kapsamında yargı mercilerine hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecek ve ürünlerimiz ile ilgili hizmetlerin sunulması ile bağlantılı olarak hizmet/destek alınan ve/veya işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz, QNB eFinans tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; QNB eFinans web sitesi, çağrı merkezleri, QNB eFinans’ın kimlik doğrulama yetkisi verdiği kuruluşlar, iş birliği yaptığımız bayi vb. kurum ve kuruluşlar dahil çeşitli satış kanalları aracılığıyla elektronik yollarla, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, müşteri memnuniyeti çalışmaları kapsamında ilgili kişinin kendisinden, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız:

QNB eFinans’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK'nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile QNB eFinans’a iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi


Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat kimliği ile gelmesi gerekir)

eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi QNB Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul

Zarfın üzerine “KVKK kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla


efinans@hs05.kep.tr

Başvuru formunun imzalı kopyası kep vasıtasıyla gönderilir.

Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

 

kvkkbilgi@qnbefinans.com

Email’in konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru formunun imzalı kopyası gönderilir.
Noter vasıtasıyla tebligat

eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi QNB Finansbank Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu

www.qnbefinans.com.tr/uploads/20190614153514.docx

Ticaret Sicil No: 882396

Mersis No: 0325056685100011
Ticaret Unvanı: eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Merkez Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi QNB Finansbank Kristal Kule Binası No: 215 Şişli/İstanbul
İnternet sitesinin adresi: www.qnbefinans.com
Telefon: 0212 370 42 00

Gizlilik Politikası

Bu siteyi kullanarak, gizlilik ve güvenlik koşul ve kurallarını okuduğunuzu, bunlar hakkında bilgi sahibi olduğunuzu ve işbu koşul ve kurallara uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz. Sitede yer alan bazı içeriklerin kullanımı veya bu içerikler ile kurulacak etkileşim hakkında bazı özel ek hüküm ve koşullar geçerli olabilir.
QNB eFinans, müşteri odaklı hizmet felsefesi ile topladığı, üçüncü taraflardan edindiği veya sakladığı müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt etmektedir.

QNB eFinans, yalnızca Müşterilerimizin talep ettikleri hizmetlerin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi için zorunlu olan, mevzuat veya yasal zorunluluklar kapsamında saklanması ve gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması öngörülen bilgileri, aşağıda detaylı olarak belirtilen amaçlar dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hizmet ilişkisinin geçerliliği süresince veya mevzuatta öngörülen süreler ile sınırlı olarak toplamakta, işlemekte ve muhafaza etmektedir.

Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde, sitede yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla QNB eFinans’a derhal haber verilir. Aksi halde, QNB eFinans, meydana gelen veya gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Müşterilerimizden aldığımız bilgileri müşterilerimiz ile etkileşimlerimizi daha tatmin edici kılmak amacıyla üçüncü kişilerden elde edilen bilgiler ile birleştirebiliriz. Ayrıca, tanımlama bilgileri dahil olmak üzere, çerezler ve diğer çeşitli teknolojilerden yararlanarak internet sitemizdeki kullanımlarınıza ilişkin bilgiler de toplayabiliriz. Çerezlerin detaylı kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen Çerez Politikamıza göz atınız.

Topladığımız bilgileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmamıza izin vermektesiniz:
Taleplerinizin tarafımızca veya çalışanlarımız, danışmanlarımız vb. aracılığıyla karşılanması,
Müşteri memnuniyeti anketlerinin, pazar araştırmalarının ve sunulan hizmetlerin desteklenmesi,
QNB eFinans’tan edinmiş olduğunuz ürün ve hizmetlerin desteklenmesi,
Pazarlama amacıyla kullanılmasına izin vermiş olmanız kaydıyla, QNB eFinans ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
Müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek için, sitelerimizde bulunduğunuz sırada sitede gerçekleştireceğiniz gezintilerinizin kolaylaştırılması ve internet sitesi kullanım istatistiklerinin oluşturulması.
Yürürlükteki mevzuat ve yasal yükümlülükler kapsamında, yetkili kişi, kurum veya kuruluşlarla paylaşılan müşteri bilgileri hariç olmak üzere, QNB eFinans, müşteri bilgilerini herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kurum ile kendi açık rızaları olmaksızın paylaşılmamaktadır.

Müşteri bilgilerinin, QNB eFinans’ın tabi olduğu düzenleyici kurumlar, yargı ve yürütme mercileri tarafından talep edilmesi halinde yasal düzenlemeler çerçevesinde söz konusu bilgiler üçüncü kişilerle açıklanabilecek ve paylaşılabilecektir.

Sunulacak hizmetler için QNB eFinans tarafından farklı kurum veya kuruluşlarla çalışılması halinde, iş birliğinde bulunulan söz konusu kurum ve kuruluşların işbu Gizlilik Politikasına ve şartlarına uymaları QNB eFinans tarafından sağlanmaktadır.
Müşteri bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

QNB eFinans personeli tarafından müşteri bilgilerine gerçekleştirilen erişimler, hizmetin sunulabilmesi için gereken en kısıtlı yetki seviyesi dahilinde ve görevler ayrılığı prensibi esas alınarak düzenlenmektedir.

Üyeler dahil internet sitesini kullanan tüm kullanıcılar, güvenlik tedbirlerinin alınmasında azami özen gösterilse dahi, internet ortamında güvenlik ihlalleri ile her zaman karşılaşılabileceğini, internet ortamında gerçekleştirilen iletişimin veya işlenen verilerin çeşitli riskler doğurabileceğini; kişisel bilgiler, kullanıcı adları, şifreler vb. de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini kabul etmektedir. QNB eFinans, internet ortamının niteliğinden kaynaklanan veya gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınmasına rağmen üçüncü kişilerin hukuka aykırı fiillerine dayanan ihlallerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu sitede, QNB eFinans’ın işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, üçüncü kişiler tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir; bunlar hakkında bilgi verilebilir, link veya uzantılar aracılığıyla bağlantı sağlanabilir. Böyle bir durum halinde, herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerin gizlilik ve güvenlik politikaları gözden geçirilmelidir. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerik ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamaları sebebiyle Müşterilerin uğrayacağı zararlardan QNB eFinans hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veri tabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için Çerez Politikamızda belirtildiği şekilde çerezlerden yararlanılabilir; bunlar vasıtasıyla kullanıcılara bazı bilgiler gönderilebilir.
Müşterilerimiz ve potansiyel müşteriler 0850 250 67 50 numaralı telefonu arayarak e-bülten listelerimizden her zaman çıkabileceklerdir.

QNB eFinans, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların site ve hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme haklarını saklı tutar. Bu kural, koşulların kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması halinde de geçerlidir.

www.qnbefinans.com internet sitesinin gizlilik koşullarına ilişkin sorularınızı info@qnbefinans.com e-posta adresine göndererek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ TAAHÜTNAMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR
MÜŞTERİ HİZMETLERİ TAAHÜTNAMESİ

Madde 1. Konu ve Taraflar
eFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“QNB eFinans”) tarafında sunulan özel entegrasyon hizmetlerinden müşteri tarafından sistem üzerinden başvurusu yapılan hizmetler bakımından bu taahhütnamede belirtilen hüküm ve koşullar geçerlidir. 


Madde 2. Tanımlar
Hizmetler Müşteri tarafından seçilerek kullanılacak olan QNB eFinans tarafından sunulan veya ileride ilgili mevzuatlar kapsamında sunulmaya başlanacak ve Müşteri’nin satın alması ile verilmeye başlanacak hizmetleri ifade eder. 


e-Belge Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara göre elektronik ortamda oluşturulan e-Fatura, e-Defter, e-Defter Saklama, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Adisyon, OKC, e-Arşiv SMS, e-Döviz Alım Satım Belgesi , e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi (e-SGKB) ve GİB e-Arşiv Fatura  vb. belgelerin tümünü ifade eder. 
Ana Kullanıcı Başvuru Formu ya da elektronik (online) başvuru ile Müşteri tarafından bildirilen işlem yapmaya yetkili kişiyi ifade eder.


Başvuru Formu Müşteri’nin seçtiği hizmet tipi ile Ana Kullanıcı ve bu kişiye ait bilgileri bildireceği Yetkilendirme Formu ifade eder.


Sistem Hizmetler’e ilişkin detayları, ücretleri, kullanım koşulları ve esaslarının yer aldığı, Müşteri tarafından hizmet seçiminin yapıldığı QNB eFinans tarafından idare edilen web sistemini ifade eder.
Elektronik (online) Başvuru QNB eFinans ürünlerinin kullanıma açılması için elektronik ortamda sunulan hizmet alım platformlarıdır.
Taraflar


 QNB eFinans ve Müşteri’yi birlikte ifade eder. 


Madde 3. Sunulacak Hizmetler
3.1. Hizmetler ve Kapsamları
Müşteri, sistem üzerinden seçtiği Hizmetler’in QNB eFinans tarafından sunulacağını bilmektedir.  
e-Defter boyut limitine yevmiye defteri, defter-i kebir (büyük defter), beratlar, e-Defter oluşturmaya kaynak veri  dahildir. Hizmet ilişkisinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Müşteri, QNB eFinans tarafından sunulan hizmetler kapsamında saklanan verileri kendi bilgi sistemi üzerine veya başka bir entegratöre taşımak için gerekli tedbirleri alacağını kabul eder. Bu önlemlerin alınmaması halinde idari merciler tarafından uygulanacak yaptırımlardan QNB eFinans’ın sorumlu olmadığı kabul eder. 


Seçilen Hizmet paketindeki limitler dolduktan sonra ya da QNB eFinans’ın sunduğu veya sunmaya başlayacağı yeni bir hizmet almak istediğinde Müşteri, QNB eFinans’ın satış kanalları üzerinden Ana Kullanıcı iletişim bilgileri ile yeni alım yapabilir.
Müşteri, QNB eFinans’a ait mali mühür kullanılarak belge oluşturma ve gönderimi yapılacağını bilmektedir. (Gönderilen belgeler (e-Defter hariç) Müşteri’nin imzalamasına gerek kalmadan QNB eFinans tarafından otomatik imzalanarak GİB’e iletilir.) Müşteri kendi mali mührü ile işlem yapmak istediğinde QNB eFinans’a ayrıca bildirecektir.


Müşteri, Hizmetlere ilişkin olarak QNB eFinans tarafından duyurulan ve Sistem’de yer alan Gizlilik ve Kullanım Koşulları metninde belirtilen yükümlülüklere uyacaktır.


3.2. Elektronik Hesaplar
3.2.1. Müşteri için, Müşteri tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanarak ilgili Hizmetler’e ilişkin bir elektronik hesap ya da hesaplar (“Hesap” ya da “Hesaplar”) açılır ve gerekli bilgilendirmeler bu Hesap’a yapılır. Hesaplar’ın açılması için QNB eFinans tarafından talep edilen bilgilerin eksiksiz olarak QNB eFinans’a sunulması gerekir.
3.2.2. Hizmetler’e ilişkin Hesaplar’ın kullanımı münhasıran Müşteri’ye aittir. Müşteri bu Hesaplar’ın kullanıcı adı, şifre, parola gibi bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlar, şifre ve parolaların yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için gerekli tedbirleri alır, bu Hesaplar’ı QNB eFinans’a yazılı bildirimde bulunmaksızın başka hiçbir kişiye hiçbir durumda kullandıramaz veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilere kesinlikle açıklayamaz.  Müşteri, Hesabı’nın, kullanıcı adı, şifre ve parolasının güvenliği ile ilgili herhangi bir sorun olması veya üçüncü kişilerin eline geçmesinden şüphe duyması halinde derhal QNB eFinans’ı bilgilendirecektir, bu bildirim yapılıncaya kadar geçen süre zarfında oluşabilecek zararlardan QNB eFinans hiçbir şekilde sorumlu değildir.  
3.3. Elektronik Hesapların Kapatılması
3.3.1. Hesaplar’ın kullanıma kapatılmasına ilişkin talepler Müşteri tarafından QNB eFinans’a yazılı olarak başvurarak, uygulama üzerindeki kapatma modülü ile veya QNB eFinans Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılır. Müşteri’nin Hesabının ya da Hesaplarının kullanıma kapatılmasına ilişkin talebi üzerine, QNB eFinans bu hesapları Müşteri’nin borç bakiyesinin bulunmaması koşulu ile talebin kendisine ulaşmasını takip eden 5 (beş) gün içinde kapatacaktır. Müşteri’nin borç bakiyesi bulunması durumunda QNB eFinans bu bakiyenin kapatılmasını takip eden 5 (beş) gün içinde hesabı kapatacaktır.
3.3.2. Hizmet ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde herhangi bir talebe gerek olmaksızın tüm Hesaplar QNB eFinans tarafından kullanıma kapatılacaktır.  Hesaplar’ın yürürlükteki mevzuat uyarınca Müşteri tarafından kapatılmasına ilişkin talebini QNB eFinans’a bildirmesi üzerine hizmet ilişkisi karşılıklı olarak herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın sona ermiş sayılır. 
3.4. Yetkilendirme 
Müşteri, Ana Kullanıcı’nın firma ile ilişiklerinin kesilmesi, görevinden ayrılması halinde bu durumu ve yerine atanan kişiyi Ana Kullanıcı için talep edilen bilgiler ile birlikte yazılı olarak en kısa zamanda QNB eFinans’a bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilinceye kadar QNB eFinans’ın bu kişinin QNB eFinans Hesabı’na erişimi engelleme yükümlülüğü bulunmamakta olup bu kişinin kullanıcı adı, parola ve şifreleri ile yapılan işlemlerden Müşteri sorumludur. Ana Kullanıcı’nın sistem üzerinde tanımlayacağı diğer kullanıcıların firma ile ilişiklerinin kesilmesi, görevinden ayrılmaları halinde, bu kişilerin QNB eFinans Hesabı’na erişimini engelleme yükümlülüğü Müşteri’de olup, sonrasında bu kişilerin kullanıcı adı, parola ve şifreleri ile yapılan tüm işlemlerden Müşteri sorumludur. 
Madde 4. Ücretler ve Ödeme Koşulları
4.1. Sistem’de yer alan Hizmet Bedelleri içerisinde belirtilmiş olan Paket Ücretlerinin %75’lik bölümü oluşturma hizmetleri, %25’lik bölümü ise saklama (arşiv) hizmetlerine yönelik olarak alınmaktadır. 
4.2. e-Defter Aylık Hizmet Bedeli, e-Defter kayıtlarının QNB eFinans Bulut Uygulaması üzerinden oluşturulması, görüntülenmesi ve saklanması hizmetini kapsar.  
4.3. Taahhütname’nin bağlı olduğu Özel Entegratör Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında hizmet alınan e-Belge her biri için QNB eFinans tarafından Müşteri’ye sunulacak saklama süresi 10  (on) yıldır.  . Bu süreleri aşan taleplerin QNB eFinans’a yazılı olarak bildirilmesi halinde talep edilen süreye göre ticari koşullar Taraflar’ca yeniden belirlenir ve ilebu konuda ek anlaşmalar yapılır. 
4.4. Kontörler, alım tarihinden itibaren Müşteri’nin seçmiş olduğu paketlerin geçerlilik süresi boyunca kullanılabilecek olup bu süreler içerisinde kullanılmayan kontörler sürenin sona ermesiyle geçersiz hale gelir.
 Seçilen Hizmet paketindeki limitler dolduktan sonra veya sürenin geçmesi nedeniyle kontörlerin geçersiz hale gelmesi durumunda ek paket alınması gerekir. QNB eFinans, Hizmet kapsamındaki paket limitinin Müşteri tarafından belli oranla aşılmasına izin verdiği takdirde, bu aşımlar Müşteri’nin alacağı bir sonraki paket limitlerinden mahsup edilir, izin verilen aşım oranı da geçildiği ve Müşteri tarafından yeni paket alınmadığı durumlarda sistemde işlem yapılmasına izin verilmez.  
4.5. Aylık Hizmet Bedeli: Müşteri’ye Aylık Hizmet Bedeli uygulanacak olması halinde sisteme ilk girişte herhangi bir Hizmet’in alınmasıyla uygulanmaya başlanır, Müşteri’nin başka Hizmet alması halinde her bir Hizmet alımı için ayrıca Aylık Hizmet Bedeli talep edilmez. Müşteri’nin özel bir kampanyaya dahil olması sebebiyle Aylık Hizmet Bedeli alınmadığı durumlarda, kampanyadan yararlanan Müşteri’nin başka Hizmet alması halinde yeni aldığı Hizmet için geçerli olan Aylık Hizmet Bedeli Müşteri’den ayrıca talep edilir.  Aylık Hizmet Bedeli ödendiği durumlarda, bu ödeme yapılmadığında uygulama özellikleri kullanılamaz.  Sona erme hallerinde, Müşteri’nin resmi talebi halinde arşivde bulunan dosyaları kendisine bir defaya mahsus teslim edilir. Müşteri’nin arşivde bulunan dosyaları sona erme tarihinden belirli bir süre sonra talep etmesi durumunda geçen süreye ilişkin Müşteri’den Aylık Hizmet Bedeli alındığı hallerde toplu olarak talep edilecektir.
4.6. Giriş Ücreti: Müşteri’ye Giriş Ücreti uygulanması halinde sisteme ilk girişte bir defaya mahsus alınır. Müşteri’nin başka Hizmet alması halinde her bir Hizmet alımı için ayrıca talep edilmez. Müşteri’nin özel bir kampanyaya dahil olduğu durumlarda kampanya koşullarında yer alan giriş ücreti şartları geçerli olacaktır.
4.7. Faturalandırma: Aylık Hizmet Bedeli QNB eFinans tarafından 3’er aylık dönemlerde faturalandırılıp müşteriye iletilecektir. Sunulan hizmetlere ilişkin paket ücretleri ve giriş ücreti ise satın almanın Sistem üzerinde tamamlanması ile birlikte faturalandırılıp müşteriye iletilecektir.
4.8. Eğitim: Portal kullanım eğitimi Müşteri tarafından talep edilmesi QNB eFinans tarafından ücretli düzenlenebilecektir.  
4.9. Müşteri tarafından ERP (Enterprise Resource Planning)/muhasebe sisteminde geliştirmeler talep edildiğinde işlem projelendirilerek ayrıca faturalandırılır. QNB eFinans tarafından hazırlanmış olan bazı ERP/muhasebe programı konnektörleri ve diğer her türlü hizmetler ayrıca fiyatlandırılmaktadır. 
4.10. Ek hizmet alımları kapsamında QNB eFinans sunduğu tüm hizmetler için belirlediği ücretleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri bu hususu bildiğini ve değişen ücrete ilişkin herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.11. Müşteriye aldığı hizmet / ürüne ilişkin düzenlenecek fatura, müşterinin fatura tarihinde e-Fatura mükellefi olmaması durumunda e-Arşiv Fatura kapsamında Başvuru Formunda belirtilen e-posta adresine elektronik olarak iletilecektir.
4.12. Hizmet Aktivasyonu: Müşterinin alacak olduğu hizmete ilişkin aktivasyon ücretlerin ödenmesini takiben yapılacaktır.
4.13. Kampanyaya Dahil Olma: Müşteri’nin QNB eFinans ve/veya QNB eFinans iş ortakları tarafından sunulan kampanyalardan faydalanması durumunda öncelikle kampanya şartları geçerlidir. Kampanya yararlanma koşullarının ortadan kalkması halinde Sözleşme devamında QNB eFinans tarafından uygulanmakta olan standart fiyatlar üzerinden Müşteri’ye faturalandırma yapılacaktır. 
Madde 5. Sorumluluk 
5.1. Müşteri, Hizmetler’e ilişkin olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak vermekle yükümlüdür. Beyan edilen bilgilerde veya ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik, yanlışlık bulunması halinde veya sahtecilik şüphesi uyandıracak bir tutarsızlık tespit edilmesi durumunda Müşteri, QNB eFinans’ın bu sebeplerle doğmuş veya doğacak olan zararlarını tazmin eder. Bu halde QNB eFinans’ın Hizmetleri durdurma hakkı saklıdır. 
5.2. Müşteri, kendisiyle ilgili verdiği bilgiler, sunduğu belgeler ile Başvuru Formu ya da Elektronik (online) Başvuru’da verilen bilgilerin doğru ve tam olduğunu, yetkilendirdiği veya yetkilendireceği Ana Kullanıcı’nın ve bu kişinin sistem üzerinde tanımlayacağı diğer kullanıcıların kendi çalışanları olduğunu, Ana Kullanıcı’ya yapılacak her türlü bilgilendirme, bu kişi tarafından verilen her türlü talimatın firmasını bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3. Müşteri, QNB eFinans’ın faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya doğal afetler, kanuni engellemeler telekomünikasyon ve enerji altyapılarında geniş kapsamlı Hizmetler’in sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler vb. mücbir sebepler nedeniyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya Hizmetler’in hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle QNB eFinans’tan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
5.4. Müşteri, QNB eFinans’ın Hizmetler’e ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere kazanılmış veya ileride kazanılacak veya şarta bağlı haklar da dâhil tüm mülkiyet haklarının sahibi olduğunu bilmektedir. QNB eFinans’ın mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının veya markalarının geçerliliğine zarar verecek veya bunlara ters düşecek hiçbir davranışta bulunmayacak ve bulunulmasına sebebiyet vermeyecektir. Aksi takdirde QNB eFinans’ın bu sebeplerle doğmuş veya doğacak olan zararlarından Müşteri sorumludur. 
5.5. Müşteri, QNB eFinans tarafından sunulacak olan Hizmetlere ilişkin olarak QNB eFinans’ın internet sitesinde ve/veya portalda yer alan ve her bir Hizmete ilişkin ayrı ayrı düzenlenmiş olan Hesaplar’ın Kullanımına İlişkin Kurallar ile diğer teknik dokümanlardan haberdar olduğunu, bunları incelediğini, okuyup içeriklerini kabul ettiğini ve buradaki düzenlemelere ve zaman zaman yapılacak güncellemelerine uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kurallara aykırı kullanımlardan kaynaklanan zarar ve ziyandan QNB eFinans sorumlu değildir. 
5.6. Müşteri logo, marka ve ticaret unvanlarının QNB eFinans tarafından tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına; işlem bilgileri, işlem hacmi, işlem adetleri vb. gibi bilgilerin QNB eFinans tarafından pazarlama, hizmetlerin geliştirilmesi, müşterinin ihtiyaçlarına odaklı hizmetlerin sunulması, hizmetlerin kalitesinin arttırılması gibi amaçlarla sınırlı olmak üzere kullanılmasına peşinen onay vermiştir.
Madde 6. Sona Erme ve Fesih
6.1. Müşteri işbu Taahhütname konusu Hizmetleri 1 (bir) yıl süre ile QNB eFinans’tan almayı taahhüt eder. Süre sonundan en az 30 gün önce Müşteri tarafından yazılı bir fesih bildirimi yapılmadığı takdirde Hizmet ilişkisi aynı şartlarla devam eder. Müşteri’nin veyahut Ana Kullanıcı’nın satış kanalları vasıtasıyla yeni bir hizmet paketi alması veya yeni bir Hizmet kullanmaya başlaması halinde, sona erme tarihi bu yeni alınan paketin veya yeni alınan hizmetin sona erme tarihi olacaktır.  
6.2. Müşteri’nin peşin ödeme halleri hariç olmak üzere, fatura ödemelerini tam ve zamanında yapmaması halinde QNB eFinans, en az 15 (on beş) gün önce yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla Hizmet ilişkisini sona erdirebilir. QNB eFinans ücretlerin ödenmemesi sebebiyle ödeme yapılıncaya kadar Hizmetleri durdurabilir ve/veya askıya alabilir.  
6.3. Müşteri’nin aleyhine iflas kararı alınması, konkordato ilan etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, Müşteri’nin infisah etmesi, tasfiye haline girmesi veya malvarlığının idaresi için kayyım, tasfiye memuru ve ilgili benzeri resmi bir kişi atanması durumunda QNB eFinans herhangi bir mehil tayinine gerek kalmaksızın taahhütnameyi derhal fesih edebilir. 
6.4. Müşteri, işbu Taahhütnamede sayılan ve/veya ilgili mevzuat ile belirlenmiş yükümlülüklere ve koşullara kendisinin veya Ana Kullanıcı’nın aykırı hareket etmesi halinde QNB eFinans’ın hesapları kapatabileceğini/askıya alabileceğini ve işbu Taahhütnameden doğan ilişkiyi tek taraflı olarak feshedebileceğini, bu durumda Müşteri olarak QNB eFinans’tan geri ödeme de dahil olmak üzere hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Taahhütname konusu Hizmetler’in Müşteri tarafından herhangi bir sebeple sona erdirilmesi halinde satın alınan Hizmet paketleri içerisindeki kontörler geçersiz olur, Müşteri bu kontörlerin iadesini veya para iadesi talep edemez. 
Madde 7. Kişisel Verilerin Korunması
Müşteri, Hizmetler kapsamında gerekli olması halinde QNB eFinans ile paylaştığı kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri ile ilerde yürürlüğe girebilecek ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak ve bu Taahhütnamedeki şartlarla QNB eFinans tarafından işlendiğini bildiğini kabul ve beyan eder.


Müşteri, QNB eFinans’a aktardığı kişisel verilerin, Hizmetler kapsamında, amaca uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlendiğini, Hizmetlerin verilmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza edileceğini, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silineceğini, yok edileceğini veya anonim hâle getirileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Müşteri, QNB eFinans’a aktardığı kişisel verilerin; Vergi Usul Kanunu ile e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Arşiv ve ilgili diğer yasal mevzuat ile, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4 maddesi dahil diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, BTK, GİB, SGK, gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, yargı mercilerine, QNB eFinans’ın hisedarları ve onun iştiraklerine, çalışanlarına, danışmanlarına, denetçilerine, QNB eFinans’ın faaliyetlerinin tamamlayıcısı ve uzantısı niteliğinde hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı üçüncü taraflara, yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarabileceğini kabul ve beyan eder. 


Madde 8. Tebligat ve Bildirimler 
Müşteri’nin sistem üzerinde doldurduğu Başvuru Formu ya da Elektronik (online) Başvuru’da yer alan adres resmi tebligat adresidir. Adres değişiklikleri QNB eFinans’a tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ Müşteri’ye yapılmış sayılır. 


Müşteri, tüzel kişiliğine ve/veya Ana Kullanıcı’ya ait QNB eFinans’ın web sitesinden bilgi almak amacıyla paylaşmış olduğu telefon ve email adresi dahil olmak üzere tüm iletişim bilgilerine veyahut değişiklik olması halinde beyan edilen diğer tüm iletişim bilgilerine, QNB eFinans tarafından sunulan hizmetlere ilişkin içerikler, içeriklerindeki değişiklikler, kullanımları, Hizmet Paketi kotası, kota ve kontör değişiklikleri, hata bildirimi, bakım ve onarımı, QNB eFinans tarafından oluşturulan yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirmesi ile sair işlemlere ilişkin elektronik ve telefonla bildirim yapılabileceği, iletişim bilgilerinin bu maddedeki kapsam ile sınırlı olmak üzere çağrı merkezi ve iş ortakları ile paylaşılması hususunda onayı bulunduğunu kabul etmektedir.  


Madde 9. İhtilafların Halli 
Taahhütnameden doğacak olan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Madde 10. Delil Sözleşmesi
Uyuşmazlıklarda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda açıkça düzenlenen ve taraflarca ibrazı mümkün yasal delillere ek olarak, Taraflar arasındaki e-posta yazışmaları, kaydedilmiş telefon görüşmeleri ve hizmetlere ilişkin Hesaplar’da tutulan tüm elektronik kayıtlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca delil niteliğindedir. QNB eFinans uygulaması üzerinden oluşturulan kayıtlar aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.


Madde 11. Değişiklikler
Taahhütname hükümleri, Tarafların mutabakatıyla ve yazılı şekilde, Çağrı Merkezi üzerinden yapılacak bildirimler ve QNB eFinans portal ve QNB eFinans internet sitesi üzerinden Ana Kullanıcı’nın yapacağı elektronik kayıtlar ile değiştirilebilir. 


İşbu Taahhütnamenin herhangi bir maddesinin Müşteri ile QNB eFinans arasında daha önce imzalanmış ve halen geçerli bulunan sözleşme ile çelişmesi halinde, o sözleşmenin ilgili maddesi uygulanır. 
11 (on bir) maddeden oluşan bu Taahhütname Sistem üzerinden Müşteri tarafından onaylandığı tarihte geçerli olur.  Müşteri, Taahhütnameyi onaylayan mali mührün şirketi temsile yetkili kişi tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde edinildiğini ve kullanıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Sizi Arayalım

QNB eFinans ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü talebiniz için bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım.

Tebrikler! Arama Talebiniz Başarıyla Alındı!

Tebrikler! Arama Talebiniz Başarıyla Alındı!