e-Arşiv Nedir?

Elektronik ortamda oluşturulan faturanın müşteriye e-Posta / SMS yolu ile gönderilmesi ya da kağıt belge olarak teslim edilmesidir.

e-Arşiv Mükellefleri

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan aynı zamanda 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Arşiv Gönderimi

Mağaza, şube ya da merkezde kesilen faturalar, QNB eFinans sistemi üzerinden müşteriye sms ya da e-Posta yoluyla iletilir. Bir nüshası sistemde saklanır.

e-Arşiv Sistemi

Kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, elektronik ortamda düzenlenmesi sürecini sağlayan sistemdir.

e-Arşiv Raporu

e-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar, takip eden ayın 15’inci günü saat 00:00’a kadar oluşturulacak e-Arşiv raporu ile GİB‘e bildirilmek zorundadır. e-Arşiv raporu içerisinde, faturaların başlık bilgileri ile dönem içerisinde iptal edilmiş faturalara yer verilmektedir.

QNB eFinans e-Arşiv'in Avantajları Nelerdir?

Referanslar

Sıkça Sorulanlar

Kimler zorunlu e-Arşiv mükellefi olmak zorundadır?

Hali hazırda e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı geçmiş tüm firmaların en geç 1.1.2020 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmeleri zorunludur.19.10.2019 tarihi itibariyle zorunlu ya da gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına geçecek firmaların, en geç e-Fatura’ya geçiş tarihlerinde e-Arşiv’e de geçmeleri gerekmektedir.

e-Arşiv mükellefi olmayanlar hangi şartlarda, nereden e-Arşiv fatura düzenleyecek?

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1.1.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, e-Arşiv fatura olarak GİB’in e-Belge Portalından https://earsivportal.efatura.gov.tr/ düzelennmesi zorunludur.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Arşiv kullanıcısı olabilir miyim?

Hayır. e-Arşiv kullanıcısı olacak mükelleflerin daha önceden geçmedilerse öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!