e-MM nedir?

Müstahsil makbuzu; defter tutan çiftçilerin ve/veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri evrakdır. Bunun elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirtilen usul ve esaslarla düzenlenmesini, saklanmasını ve iletilmesini sağlayan sisteme e-Müstahsil Makbuzu denir.

e-MM Kullanıcıları

e-Fatura mükellefi olup faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenleyen mükelleflerin 01.07.2020 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.

e-MM Sistemi

Kağıt ortamında düzenlenmek ve muhafaza zorunluluğu olan makbuzların, elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan sistemdir.

e-MM Gönderimi

Düzenlenen makbuzlar, QNB eFinans sistemi üzerinden oluşturulur. Bir nüshası müşteriye verilir ve müşteriden imzalı nüshası alınır, bir nüshası sistemde saklanır.

QNB eFinans e-MM Sistemi

QNB eFinans aracılığı ile e-MM raporlaması, makbuz oluşturma tarihini izleyen günün ilk saatlerinde tetiklenir ve otomatik olarak sıraya alınarak, Başkanlık sistemlerine raporlanır.

QNB eFinans e-MM avantajları nelerdir?

  • Bulut

    İnterneti olan her yerden QNB eFinans Portal’a erişerek, bulut sistem ile çalışmanın ve saklama hizmetinin keyfini yaşayabilirsiniz.

  • Kullanıcı Rolleri Tanımlama

    e-MM takibini yapacak kişilere rol tanımlamaları yaparak işi planlama imkanı.

  • Görüntüleme Seçenekleri

    Makbuzları PDF, HTML, UBL olarak görüntüleyebilme ve toplu indirme imkanı.

Referanslar

Sıkça Sorulanlar

e-Müstahsil Makbuzu uygulaması nedir?

e-Müstahsil Makbuzu uygulaması, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta ve hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla,, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve QNB eFinans aracılığıla Başkanlığa elektronik ortamda raporlamasını içermektedir.

e-Müstahsil Makbuzu kullanımı kimler için zorunludur?

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olup faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenleyen mükelleflerin e-Fatura uygulamasıyla birlikte e-MM uygulamasına da geçiş yapmaları gerekmektedir.

e-Müstahsil Makbuzlarını QNB eFinans ile hazırlayabilmek için nasıl bir hazırlık yapılması gerekir?

e-Müstahsil Makbuzu hizmetinizi aktive edebilmeniz için öncelikle e-İmza ya da mali mühre sahip olmanız gerekir. Ürün aktivasyonunuz sonrasında QNB eFinans Portal aracılığı ile ya da entegrasyon seçeneklerimizle e-Müstahsil makbuzlarınızı hazırlayabilirsiniz.

e-Müstahsil Makbuzu muhatabına nasıl teslim edilir?

e-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi, e-Müstahsil Makbuzunun tüccar nüshasının ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine tücccar / alıcı çiftçinin imzasının notere tasdik ettirilip, e-Müstahsil Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.

e-Müstahsil Makbuzlarının muhafaza ve ibrazları ne şekilde yapılır?

e-Müstahsil Makbuzunun alıcı çiftçi / tüccar tarafından elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Kendisine e-Müstahsil Makbuzu düzenlenen çiftçiler ise teslim yöntemine göre e-Müstahsil Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

e-Müstahsil Makbuzlarının Başkanlığa raporlaması ne şekilde olmaktadır?

Düzenlenen e-Müstahsil Makbuzları QNB eFinans tarafından otomatik günlük periyotta GİB’e raporlanır.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!