KEP Nedir?

Kayıtlı elektronik posta (KEP), gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, hukuki geçerliliği olan kapalı devre elektronik posta servisidir.

KEP Mükellefleri

Seyahat acentaları, EPDK, Elektrik, doğalgaz ve petrol piyasasında lisans başvurusunda bulunan veya lisans sahibi tüm şirketler, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tedarikçileri, Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler

KEP Sistemi

KEP sistemi, yasal olarak geçerli, güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, kayıtlı elektronik postanın iletildiğini garanti altına almaktadır. Gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini tespit edebilmeyi sağlar.

Delil Olarak Saklama

Kayıtlı elektronik postalarınızı hukuki ve ticari işlemlerinizde delil olarak kullanabilirsiniz.

KEP Gönderme - Alma

KEP kullanıcılarına kayıtlı elektronik posta gönderilebilir, kullanıcılardan e-posta alınabilir.

Paketler ve Ücretlendirmeler

  Lütfen VKN/TCKN ve Referans Kodunuzu giriniz.

  Kullanıcı Kılavuzları

  QNB eFinansKEP Bireysel Kullanıcı Kılavuzunu indirmek için tıklayın.

  QNB eFinansKEP Kurumsal Kamu Kullanıcı Kılavuzunu indirmek için tıklayın.

  Sıkça Sorulanlar

  KEP nedir?

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) (Registered e-Mail: REM, Certified e-Mail: CEM) kısaca; yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanabilir. KEP sistemi, yasal olarak geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, yetkili “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)” vasıtasıyla, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almakta; ayrıca gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal olarak geçerli olan kesin delilleri üretebilmeyi sağlamaktadır.

  KEP kullanma zorunluluğu var mıdır?

  19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulmuştur. Diğer tüzel ve gerçek kişilerde isteğe bağlıdır.

  Kurumsal / Bireysel QNB eFinans KEP adresimizi, aynı zamanda e-Tebligat adresimiz olarak kullanabilir miyiz?

  Evet. Bireysel e-Tebligatlarınız için Bireysel KEP adresinizi, kurumsal e-Tebligatlarınız için Kurumsal KEP adreslerinizi kullanabilirsiniz.

  e-İmzam olmadan KEP gönderebilir miyim?

  Hayır. KEP gönderimi için e-İmza kullanıcısı olmalısınız. e-İmza kullanmıyorsanız sadece size iletilen KEP gönderilerini alabilirsiniz (Bireysel Sadece Al paketimiz için e-İmza kullanımına gerek bulunmamaktadır).

  Diğer e-Posta (gmail, hotmail, mynet vb.) adreslerine KEP gönderebilir miyim?

  Hayır. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz. QNB eFinans KEP diğer adreslere KEP göndermeyi gönderme aşamasında engelleyerek boşa kontör harcanmasını engeller.

  Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
  için tıklayın, Sizi Arayalım!