Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Kayıtlı elektronik posta (KEP), tarih ve saati değiştirilemeyen, gönderenin ve alıcının belirli olduğu, elektronik imza ve zaman damgası ile sabitlenen, delil özelliği taşıyan bir elektronik posta sistemdir.

KEP Mükellefleri

Seyahat acentaları, EPDK, Elektrik, doğalgaz ve petrol piyasasında lisans başvurusunda bulunan veya lisans sahibi tüm şirketler, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tedarikçileri, Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler

KEP Sistemi

KEP sistemi, yasal olarak geçerli, güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, kayıtlı elektronik postanın iletildiğini garanti altına almaktadır. Gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini tespit edebilmeyi sağlar.

Delil Olarak Saklama

Kayıtlı elektronik postalarınızı hukuki ve ticari işlemlerinizde delil olarak kullanabilirsiniz.

KEP Gönderme - Alma

KEP kullanıcılarına kayıtlı elektronik posta gönderilebilir, kullanıcılardan e-posta alınabilir.

Paketler ve Kampanyalar

  Lütfen VKN/TCKN ve Referans Kodunuzu giriniz.

  KEP Bilgi Merkezi

  QNB eFinans KEP Bilgi Merkezi'ne ulaşmak için tıklayın.

  QNB eFinansKEP Bireysel Kullanıcı Kılavuzunu indirmek için tıklayın.

  QNB eFinansKEP Kurumsal Kamu Kullanıcı Kılavuzunu indirmek için tıklayın.

  QNB eFinans Bordro Kullanım Kılavuzunu indirmek için tıklayın.

  Kurumsal QNB eFinans Bordro Paket Sözleşmesini indirmek için tıklayın.

  Kurumsal QNB eFinans Bordro Paketi Hizmetleri Bireysel KEP Hesapları Yönetim Protokolünü indirmek için tıklayın.

  Bireysel QNB eFinans Bordro Başvuru Formunu indirmek için tıklayın.

  Bireysel QNB eFinans Bordro Taahhütnamesini indirmek için tıklayın.

  eFinans Bordro Nedir?

  eFinans Bordro uygulaması KEP sistemi ile çalışan ücret bordrolarının güvenli bir şekilde firma çalışanları KEP adreslerine gönderilmesini sağlar.

  Neden eFinans Bordro?

  Yasal olarak iş verenin çalışanına bordro başta olmak üzere tüm bildirim, değişiklik ve uyarıları yazılı olarak bildirmesi ve bunların herhangi bir uyuşmazlık anında ispat edebilir olması gerekmektedir.*

  Çok sayıda veya farklı lokasyonlarda çalışanı olan firmalar, bordroların imza karşılığında teslim edilmesi işini eFinans Bordro ile kolaylıkla yaparak etkili zaman yönetimi sağlar, insan kaynakları süreçlerini hızlandırır.


  *İş Kanunu Md. 37: İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

  eFinans Bordro Sistemi

  eFinans Bordro kayıtlı KEP adresleri üzerinden hem çalışanı hem işvereni koruyan bir haberleşme altyapısı sunar.

  İşverenin KEP hesabı ve e-İmza’sı olması yeterlidir. Çalışanlara açılacak KEP hesaplarıyla bordro bilgileri güvenle teslim edilir.

  Firma Sorumlulukları

  Firma, çalışanlarının kimlik tespitini kendisi yapar ve ilgili kişilerin kimlik bilgilerinden sorumludur.

  Firma, her bir çalışanından bir defaya mahsus, işverenin çalışanı adına kişisel KEP adresi alma ve çalışan işten ayrılması durumunda söz konusu adresi kapatma yetkisi için muvafakatname alır.

  eFinans Bordro İşlem Seti

  eFinans Bordro ile süreçlerinizidijitalleştirin:
  * Yeni ileti oluşturma/gönderme
  * Çalışan tanımlama/görüntüleme/silme
  * Toplu PDF ayrıştırma, Tekli PDF ayrıştırma, Excelden aktarma
  * Bordro yükleme
  * Bordro önizleme/imzalama/gönderme
  * Bordro listeleme
  * Gönderilen iletiler, gönderim bekleyenler, gönderilen bordrolar raporlamaları

  Sıkça Sorulanlar

  KEP nedir?

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kısaca; yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanabilir. KEP sistemi, yasal olarak geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, yetkili “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)” vasıtasıyla, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almakta; ayrıca gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal olarak geçerli olan kesin delilleri üretebilmeyi sağlamaktadır.

  KEP’in Kullanım Alanları Nelerdir

   Kamu kurumları içinde ve arasında yapılan resmi yazışmalarKamu kurumları ile özel kurumlar arasında yapılan resmi yazışmalarTüketici şikayetlerinin ve taleplerinin alınması ve cevaplandırılmasıElektronik sözleşmelerin gönderilmesiElektronik genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin yapılmasıTacirler arasında yapılan iletişimler ve ihtar gönderimleriElektronik fatura uygulamalarıTarafların karşılıklı elektronik belge göndermesiOrtaklar ve şirket arasında kurulan iletişimler gibi birçok farklı alanda kullanılabiliyor.

  KEP’in Özellikleri Nelerdir?

   KEP ile iletinin göndericisinin kimliğinden emin olabilirsiniz. Göndericinin kimlik kontrolü sistem tarafından yapıldığı için iletinin gerçekten gönderici olarak gözüken kişiden geldiği kesin olarak bilinir.Gönderilen iletinin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı konusunda herhangi bir belirsizlik olmaz. EP sisteminde ileti karşı tarafa gönderilirken eklenen zaman damgası sayesinde alıcının iletiyi ne zaman aldığı görülebilir.İletinin karşı tarafa ulaşmasının yanı sıra okuyup okumadığı bilgisi de KEP sistemi ile takip edilebilir.KEP sistemi üzerinden gönderilen iletilerde herhangi bir oynama yapılamayacağından dolayı sistemdeki iletiler güvenli bir arşiv oluşturur.KEP adresi çeşitli sağlayıcılardan alınabilir.

  Kimler Almak Zorundadır?

  Tüm Anonim ve Limited Şirketler KEP adresi edinmeye ve ilgili kurumlarla KEP üzerinden yazışmaya zorunludur. E-ticaret alanında faaliyet gösteren şahıs şirketleri de dahil tüm firmalar KEP adresi edinmeye, müşterileri başta olmak üzere ilgili firma ve kurumlarla KEP üzerinden yazışma yapmaya zorunludur.

  KEP kullanma zorunluluğu var mıdır?

  19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulmuştur. Diğer tüzel ve gerçek kişilerde isteğe bağlıdır.

  Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
  için tıklayın, Sizi Arayalım!