KEP Nedir?

Kayıtlı elektronik posta (KEP), gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, hukuki geçerliliği olan kapalı devre elektronik posta servisidir.

KEP Mükellefleri

Seyahat acentaları, EPDK, Elektrik, doğalgaz ve petrol piyasasında lisans başvurusunda bulunan veya lisans sahibi tüm şirketler, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tedarikçileri, Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler

KEP Sistemi

KEP sistemi, yasal olarak geçerli, güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, kayıtlı elektronik postanın iletildiğini garanti altına almaktadır. Gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini tespit edebilmeyi sağlar.

Delil Olarak Saklama

Kayıtlı elektronik postalarınızı hukuki ve ticari işlemlerinizde delil olarak kullanabilirsiniz.

KEP Gönderme - Alma

KEP kullanıcılarına kayıtlı elektronik posta gönderilebilir, kullanıcılardan e-posta alınabilir.

KEP Bilgi Merkezi

QNB eFinans KEP Bilgi Merkezi'ne ulaşmak için tıklayın.

eFinans Bordro Nedir?

eFinans Bordro uygulaması KEP sistemi ile çalışan ücret bordrolarının güvenli bir şekilde firma çalışanları KEP adreslerine gönderilmesini sağlar.

Neden eFinans Bordro?

Yasal olarak iş verenin çalışanına bordro başta olmak üzere tüm bildirim, değişiklik ve uyarıları yazılı olarak bildirmesi ve bunların herhangi bir uyuşmazlık anında ispat edebilir olması gerekmektedir.*

Çok sayıda veya farklı lokasyonlarda çalışanı olan firmalar, bordroların imza karşılığında teslim edilmesi işini eFinans Bordro ile kolaylıkla yaparak etkili zaman yönetimi sağlar, insan kaynakları süreçlerini hızlandırır.


*İş Kanunu Md. 37: İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

eFinans Bordro Sistemi

eFinans Bordro kayıtlı KEP adresleri üzerinden hem çalışanı hem işvereni koruyan bir haberleşme altyapısı sunar.

İşverenin KEP hesabı ve e-İmza’sı olması yeterlidir. Çalışanlara açılacak KEP hesaplarıyla bordro bilgileri güvenle teslim edilir.

Firma Sorumlulukları

Firma, çalışanlarının kimlik tespitini kendisi yapar ve ilgili kişilerin kimlik bilgilerinden sorumludur.

Firma, her bir çalışanından bir defaya mahsus, işverenin çalışanı adına kişisel KEP adresi alma ve çalışan işten ayrılması durumunda söz konusu adresi kapatma yetkisi için muvafakatname alır.

eFinans Bordro İşlem Seti

eFinans Bordro ile süreçlerinizidijitalleştirin:
* Yeni ileti oluşturma/gönderme
* Çalışan tanımlama/görüntüleme/silme
* Toplu PDF ayrıştırma, Tekli PDF ayrıştırma, Excelden aktarma
* Bordro yükleme
* Bordro önizleme/imzalama/gönderme
* Bordro listeleme
* Gönderilen iletiler, gönderim bekleyenler, gönderilen bordrolar raporlamaları

Paketler ve Ücretlendirmeler

  Lütfen VKN/TCKN ve Referans Kodunuzu giriniz.

  Kullanıcı Kılavuzları

  QNB eFinansKEP Bireysel Kullanıcı Kılavuzunu indirmek için tıklayın.

  QNB eFinansKEP Kurumsal Kamu Kullanıcı Kılavuzunu indirmek için tıklayın.

  QNB eFinans Bordro Kullanım Kılavuzunu indirmek için tıklayın.

  Kurumsal QNB eFinans Bordro Paket Sözleşmesini indirmek için tıklayın.

  Kurumsal QNB eFinans Bordro Paketi Hizmetleri Bireysel KEP Hesapları Yönetim Protokolünü indirmek için tıklayın.

  Bireysel QNB eFinans Bordro Başvuru Formunu indirmek için tıklayın.

  Bireysel QNB eFinans Bordro Taahhütnamesini indirmek için tıklayın.

  Sıkça Sorulanlar

  eFinans Bordro nedir?

  Şirket çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) İnsan Kaynakları aracılığıyla KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabilmektedir.

  KEP nedir?

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) kısaca; yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanabilir. KEP sistemi, yasal olarak geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, yetkili “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)” vasıtasıyla, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almakta; ayrıca gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal olarak geçerli olan kesin delilleri üretebilmeyi sağlamaktadır.

  KEP kullanma zorunluluğu var mıdır?

  19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulmuştur. Diğer tüzel ve gerçek kişilerde isteğe bağlıdır.

  Kurumsal / Bireysel QNB eFinans KEP adresimizi, aynı zamanda e-Tebligat adresimiz olarak kullanabilir miyiz?

  Evet. Bireysel e-Tebligatlarınız için Bireysel KEP adresinizi, kurumsal e-Tebligatlarınız için Kurumsal KEP adreslerinizi kullanabilirsiniz.

  e-İmzam olmadan KEP gönderebilir miyim?

  Hayır. KEP gönderimi için e-İmza kullanıcısı olmalısınız. e-İmza kullanmıyorsanız sadece size iletilen KEP gönderilerini alabilirsiniz (Bireysel Sadece Al paketimiz için e-İmza kullanımına gerek bulunmamaktadır).

  Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
  için tıklayın, Sizi Arayalım!