Tax Free Nedir

Verginin, alıcıya iadesi usüllerinden "Yetki belgesine sahip mükellefler" tarafından düzenlenen Tax-Free faturaların elektronik ortamda oluşturulmasıdır.

Gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen KDV iade edilmektedir. Bu şekilde yurt dışında yaşayanların ülke içinde aldıkları hediyelik eşya ve sair malların vergiden arındırılması amaçlamaktadır. Yolcu beraberi eşya faturaları satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafından düzenlenerek Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuya verilen belgeyi ifade eder. 

Bu kapsamda yolcu beraberi eşya ihracı / tax-free faturası düzenleyecek olan mükellefler; Düzenleyecekleri yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve  Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer vereceklerdir. Düzenlenen faturalar onay için gümrük çıkış memurunun ekranına düşecektir. Onaylanan faturalar ile ilgili uygulama yanıtı vergi iade ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir.

Referanslarımız

Sıkça Sorulanlar

İhracat fatura senaryosu hangi durumlarda kullanılır?

“İhracat” senaryosu Gümrük Çıkış Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için kullanılabilmektedir.

Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli midir?

Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurtdışına çıkan malın faturası ihracat e- Faturası şeklinde düzenlenmelidir. GÇB ekinde çıkmayan faturalar eskisi gibi kâğıt veya gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-Faturası şeklinde mi düzenlenmelidir?

e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!