e-SMM nedir?

Hukuk, muhasebe, tıp, mühendislik vb. alanlarda serbest meslek erbabı olan kişilerin mesleki faliyetlerine ilişkin düzenledikleri makbuzun elektronik halidir.

Hemen e-SMM Satın Al

e-SMM Kullanıcıları

Tüm serbest meslek erbaplarının uygulamaya geçmeleri gerekmektedir. Yeni faaliyete başlayanlar, işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar e-SMM uygulamasına geçmelidir.

e-SMM Gönderimi

Düzenlenen makbuzlar, QNB eFinans sistemi üzerinden oluşturulur. Bir nüshası müşteriye verilir, bir nüshası sistemde saklanır.

e-SMM Sistemi

Kağıt ortamında düzenlenmek ve muhafaza zorunluluğu olan makbuzların, elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan sistemdir

QNB eFinans'ta e-SMM Sistemi

QNB eFinans aracılığı ile e-SMM raporlaması, makbuz oluşturma tarihini izleyen günün ilk saatlerinde tetiklenir ve otomatik olarak sıraya alınarak, Başkanlık sistemlerine raporlanır.

QNB eFinans’lı Olmanın Avantajları

  • Bulut

    İnterneti olan her yerden QNB eFinans Portal’a erişerek, bulut sistem ile çalışmanın ve saklama hizmetinin keyfini yaşayabilirsiniz.

  • Kullanıcı Rolleri Tanımlama

    e-SMM takibini yapacak kişilere rol tanımlamaları yaparak işi planlama imkanı.

  • Hesaplama Seçenekleri

    Brüt, net ve tahsilat üzerinden makbuz hesaplama seçenekleri.

Referanslar

Sıkça Sorulanlar

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması nedir?

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan serbest meslek makbuzunun, elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla; elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve QNB eFinans aracılığı ile Başkanlığa elektronik ortamda raporlamasını içermektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu kullanımı kimler için zorunludur?

01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam eden serbest meslek erbapları 01.06.2020 tarihine kadar e-SMM uygulamasına geçmesi gerekmektedir. 01.02.2020 tarihinden itibaren faaliyete başlayacak olan serbest meslek erbapları işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar e-SMM uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzlarını QNB eFinans ile hazırlayabilmek için nasıl bir hazırlık yapılması gerekir?

e-Serbest Meslek Makbuzu hizmetinizi aktive edebilmeniz için öncelikle e-İmza ya da mali mühre sahip olmanız gerekir. Ürün aktivasyonunuz sonrasında QNB eFinans Portal aracılığı ile ya da entegrasyon seçeneklerimizle e-Serbest Meslek makbuzlarınızı hazırlayabilirsiniz.

e-Serbest Meslek Makbuzu muhatabına nasıl teslim edilir?

e-Serbest Meslek Makbuzu belgesi, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda (e-Posta ya da SMS olarak) teslim edilir. e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.

e-Serbest Meslek Makbuzlarının muhafaza ve ibrazları ne şekilde yapılır?

e-Serbest Meslek Makbuzunun elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Kendisine e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenen mükellefler ise teslim yöntemine göre e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzlarının Başkanlığa raporlaması ne şekilde olmaktadır?

Düzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzları QNB eFinans tarafından otomatik günlük periyotta GİB’e raporlanır.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!