e-Fatura

e-Fatura, fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-Fatura Mükellefleri

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-Fatura’ya geçmeleri zorunludur.

e-Fatura Gönderme - Alma

Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.

e-Fatura Arşivleme ve İbraz

Gönderilen ve alınan e-Faturalar arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

QNB eFinans e-Fatura Sistemi

QNB eFinans sisteminde e-Faturalarınız; oluşturulur, Mali Mühür ile imzalanır, gönderilir ve alınır. Muhasebe entegrasyonuyla muhasebe uygulamanıza aktarılır.

QNB eFinans’lı Olmanın Avantajları

 • İş Akışı Oluşturma

  Şirket içinde faturalarınızın dağılımına bağlı olarak belirleyeceğiniz kurallara göre, şirketinize gelen e-Faturaların otomatik olarak ilgili birimlere/kullanıcılara dağılmasını sağlayabilirsiniz.

 • e-Fatura Şablonu Tasarlama Aracı

  Fatura şablon XSLT dosyalarınızı QNB eFinans Portal üzerinden oluşturabileceğiniz gibi dışarıda oluşturduğunuz XSLT dosyalarını da QNB eFinans Portal'a yükleyebilirsiniz.

 • Bulut ve Mobil

  İnterneti olan her yerden QNB eFinans Portal’a erişerek, bulut sistem ile çalışmanın ve saklama hizmetinin keyfini yaşayabilirsiniz. Ayrıca QNB eFinans Mobil Uygulama ile her an her yerden faturalarınıza ulaşabilirsiniz.

 • Kullanıcı Rolleri Tanımlama

  İhracat fatura Oluşturma, Fatura Düzenleme / Oluşturma, Fatura Gönderme, Giden Fatura Arşivi Görüntüleme gibi roller tanımlayabilirsiniz. Böylece kullanıcılar sadece tanımlı oldukları role göre işlem yapabilirler.

 • e-Posta Bildirimleri

  Yeni e-Fatura geldiğinde, Gelen e-Faturaya sekiz gün içerisinde uygulama yanıtı gönderilmediğinde, Gönderilen e-Fatura ya da Uygulama Yanıtı alıcısına ulaşmadığında, Gönderilen e-Fatura reddedildiğinde, Onayınızda bekleyen bir fatura olması gibi durumlarda e-Posta bilgilendirmesi ayarlayarak takibinizi kolaylaştırabilirsiniz.

 • Toplu Fatura İndirme, Yazdırma, Arşivleme

  Toplu fatura indirme, yazdırma, arşivleme yapabilir, zaman kazanabilirsiniz.

 • Detaylı Raporlama

  Farklı rapor seçenekleriyle, e-Fatura detay bilgileri tek tuşla excel raporuna dönüştürülebilmektedir.

Referanslar

Sıkça Sorulanlar

Kimler e-Fatura mükellefi olmak zorundadır?

2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL ciro kriterini sağlayan firmaların 1 Temmuz 2022’ye kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-Fatura’ya geçmeleri zorunludur.

Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükellefler için;

* 2020 ve 2021 hesap dönemleri 1 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların 1 Temmuz 2022 tarihine kadar,

* 2022 veya müteakip hesap dönemleri 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların, kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-Fatura'ya geçişi zorunludur.

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler için;

* 2020 ve 2021 hesap dönemleri 1 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların 1 Temmuz 2022 tarihine kadar,

* 2022 veya müteakip hesap dönemleri 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanların, kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-Fatura'ya geçişi zorunludur.

CİRO KRİTERİNE BAĞLI OLMADANGEÇİŞ TARİHİ
ÖTV I sayılı listedeki malların imal, ithal, teslimi vb. faaliyetleri yapan EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil)

ÖTV III sayılı listedeki malların imal, ithal, teslimi vb. faaliyetleri yapan EPDK lisanslı şirketler (bayiler dahil)

2020 veya müteakip yıllarda faaliyete geçenlerin, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren
İnternet üzerinden satış yapılmasına aracılık edenler

İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları

2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleriHalihazırda faaliyette bulunanlar 1/7/2022 tarihine, 22/01/22 sonrası ise faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar

İsteğe bağlı olarak e-Fatura sistemine dahil olunabilr mi?

Evet, isteğe bağlı olarak e-Fatura sistemine dahil olunabilir. Bu firmalar istedikleri takdirde e-Fatura sisteminden herhangi bir yaptırım olmadan çıkabilirler. Fakat ilgili kanun ve tebliğe istinaden bu firmalar, e-Fatura sistemindeyken alıp gönderdikleri e-Faturaları 10 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

Özel Entegrasyon yönteminden kimler faydalanabilir?

Zorunlu ya da isteğe bağlı fark etmeksizin tüm e-Fatura kullanıcıları özel entegrasyon yönteminden faydalanabilmektedir.

Mali mühür nedir? Ne işe yarar?

Mali mühür, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak e-Fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

QNB eFinans ile çalışmanın mali mühür açısından kolaylığı nedir?

Kendi mali mührünüz ile bir defaya mahsus hizmet aktivasyonunuzu gerçekleştirdikten sonra mali mührünüzü her seferinde kullanmanıza gerek olmadan e-Fatura imzalama işlemlerinizi sistemsel olarak QNB eFinans’ın mali mührü ile yapabilirsiniz.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!