e-Fatura Nedir?

e-Fatura, fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-Fatura Mükellefleri

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan, ciro kriterine bakılmaksızın; kolalı gazoz, tütün ürünleri ve alkollü içecek imal eden ve madeni yağ lisansı olan firmalar.

e-Fatura Gönderme - Alma

Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.

e-Fatura Arşivleme ve İbraz

Gönderilen ve alınan e-Faturalar arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

QNB eFinans e-Fatura Sistemi

QNB eFinans sisteminde e-Faturalarınız; oluşturulur, Mali Mühür ile imzalanır, gönderilir ve alınır. Muhasebe entegrasyonuyla muhasebe uygulamanıza aktarılır.

QNB eFinans’lı Olmanın Avantajları

 • İş Akışı Oluşturma

  Şirket içinde faturalarınızın dağılımına bağlı olarak belirleyeceğiniz kurallara göre, şirketinize gelen e-Faturaların otomatik olarak ilgili birimlere/kullanıcılara dağılmasını sağlayabilirsiniz.

 • e-Fatura Şablonu Tasarlama Aracı

  Fatura şablon XSLT dosyalarınızı QNB eFinans Portal üzerinden oluşturabileceğiniz gibi dışarıda oluşturduğunuz XSLT dosyalarını da QNB eFinans Portal'a yükleyebilirsiniz.

 • 10 Yıl Saklama

  Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde saklamakla yükümlüdür. Kullanıcılar QNB eFinans ile çalışarak, 10 yıl saklama hizmetinin rahatlığını yaşamaktadır.

 • Bulut ve Mobil

  İnterneti olan her yerden QNB eFinans Portal’a erişerek, bulut sistem ile çalışmanın ve saklama hizmetinin keyfini yaşayabilirsiniz. Ayrıca QNB eFinans Mobil Uygulama ile her an her yerden faturalarınıza ulaşabilirsiniz.

 • Kullanıcı Rolleri Tanımlama

  İhracat fatura Oluşturma, Fatura Düzenleme / Oluşturma, Fatura Gönderme, Giden Fatura Arşivi Görüntüleme gibi roller tanımlayabilirsiniz. Böylece kullanıcılar sadece tanımlı oldukları role göre işlem yapabilirler.

 • e-Posta Bildirimleri

  Yeni e-Fatura geldiğinde, Gelen e-Faturaya sekiz gün içerisinde uygulama yanıtı gönderilmediğinde, Gönderilen e-Fatura ya da Uygulama Yanıtı alıcısına ulaşmadığında, Gönderilen e-Fatura reddedildiğinde, Onayınızda bekleyen bir fatura olması gibi durumlarda e-Posta bilgilendirmesi ayarlayarak takibinizi kolaylaştırabilirsiniz.

 • Toplu Fatura İndirme, Yazdırma, Arşivleme

  Toplu fatura indirme, yazdırma, arşivleme yapabilir, zaman kazanabilirsiniz.

 • Banka Güvencesi

  Faturalarınızı 10 yıl QNB Finansbank güvencesinde bulunan sunucularda saklama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

 • Detaylı Raporlama

  Farklı rapor seçenekleriyle, e-Fatura detay bilgileri tek tuşla excel raporuna dönüştürülebilmektedir.

Referanslar

Sıkça Sorulanlar

Kimler e-Fatura mükellefi olmak zorundadır?

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan lisans alan, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere elektronik defter tutma ve e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine girebilir mi?

Evet. Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine girebilirler. Bu firmalar istedikleri takdirde e-Fatura sisteminden herhangi bir yaptırım olmadan çıkabilirler. Fakat ilgili kanun ve tebliğe istinaden bu firmalar, e-Fatura sistemindeyken alıp gönderdikleri e-Faturaları 10 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

Özel Entegrasyon yönteminden kimler faydalanabilir?

Zorunlu ya da gönüllü fark etmeksizin tüm e-Fatura kullanıcıları özel entegrasyon yönteminden faydalanabilmektedir.

Mali mühür nedir? Ne işe yarar?

Mali mühür, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

QNB eFinans ile çalışmanın mali mühür açısından kolaylığı nedir?

Kendi mali mührünüz ile bir defaya mahsus hizmet aktivasyonunuzu gerçekleştirdikten sonra mali mührünüzü her seferinde kullanmanıza gerek kalmadan fatura imzalama işlemlerinizi sistemsel olarak QNB eFinans’ın mali mührü ile yapabilirsiniz.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!