e-Fatura Nedir?

e-Fatura, fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-Fatura Mükellefleri

2018 ve 2019 cirosu 5 Milyon TL ve üzeri olan firmaların 01.07.2020, 2020 ve izleyen yıllarda kriteri sağlayan firmaların ise ilgili hesap dönemini izleyen yılın 7. ayının başından itibaren e-Fatura'ya geçmeleri gerekmektedir.

e-Fatura Gönderme - Alma

Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.

e-Fatura Arşivleme ve İbraz

Gönderilen ve alınan e-Faturalar arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

QNB eFinans e-Fatura Sistemi

QNB eFinans sisteminde e-Faturalarınız; oluşturulur, Mali Mühür ile imzalanır, gönderilir ve alınır. Muhasebe entegrasyonuyla muhasebe uygulamanıza aktarılır.

QNB eFinans’lı Olmanın Avantajları

 • İş Akışı Oluşturma

  Şirket içinde faturalarınızın dağılımına bağlı olarak belirleyeceğiniz kurallara göre, şirketinize gelen e-Faturaların otomatik olarak ilgili birimlere/kullanıcılara dağılmasını sağlayabilirsiniz.

 • e-Fatura Şablonu Tasarlama Aracı

  Fatura şablon XSLT dosyalarınızı QNB eFinans Portal üzerinden oluşturabileceğiniz gibi dışarıda oluşturduğunuz XSLT dosyalarını da QNB eFinans Portal'a yükleyebilirsiniz.

 • 10 Yıl Saklama

  Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde saklamakla yükümlüdür. Kullanıcılar QNB eFinans ile çalışarak, 10 yıl saklama hizmetinin rahatlığını yaşamaktadır.

 • Bulut ve Mobil

  İnterneti olan her yerden QNB eFinans Portal’a erişerek, bulut sistem ile çalışmanın ve saklama hizmetinin keyfini yaşayabilirsiniz. Ayrıca QNB eFinans Mobil Uygulama ile her an her yerden faturalarınıza ulaşabilirsiniz.

 • Kullanıcı Rolleri Tanımlama

  İhracat fatura Oluşturma, Fatura Düzenleme / Oluşturma, Fatura Gönderme, Giden Fatura Arşivi Görüntüleme gibi roller tanımlayabilirsiniz. Böylece kullanıcılar sadece tanımlı oldukları role göre işlem yapabilirler.

 • e-Posta Bildirimleri

  Yeni e-Fatura geldiğinde, Gelen e-Faturaya sekiz gün içerisinde uygulama yanıtı gönderilmediğinde, Gönderilen e-Fatura ya da Uygulama Yanıtı alıcısına ulaşmadığında, Gönderilen e-Fatura reddedildiğinde, Onayınızda bekleyen bir fatura olması gibi durumlarda e-Posta bilgilendirmesi ayarlayarak takibinizi kolaylaştırabilirsiniz.

 • Toplu Fatura İndirme, Yazdırma, Arşivleme

  Toplu fatura indirme, yazdırma, arşivleme yapabilir, zaman kazanabilirsiniz.

 • QNB eFinans Güvencesi

  Faturalarınızı 10 yıl süre ile güvenle saklayabilirsiniz.

 • Detaylı Raporlama

  Farklı rapor seçenekleriyle, e-Fatura detay bilgileri tek tuşla excel raporuna dönüştürülebilmektedir.

Referanslar

Sıkça Sorulanlar

Kimler e-Fatura mükellefi olmak zorundadır?

2021 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan firmaların, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

e fatura görseli

İsteğe bağlı olarak e-Fatura sistemine dahil olunabilr mi?

Evet, isteğe bağlı olarak e-Fatura sistemine dahil olunabilir. Bu firmalar istedikleri takdirde e-Fatura sisteminden herhangi bir yaptırım olmadan çıkabilirler. Fakat ilgili kanun ve tebliğe istinaden bu firmalar, e-Fatura sistemindeyken alıp gönderdikleri e-Faturaları 10 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

Özel Entegrasyon yönteminden kimler faydalanabilir?

Zorunlu ya da isteğe bağlı fark etmeksizin tüm e-Fatura kullanıcıları özel entegrasyon yönteminden faydalanabilmektedir.

Mali mühür nedir? Ne işe yarar?

Mali mühür, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak e-Fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

QNB eFinans ile çalışmanın mali mühür açısından kolaylığı nedir?

Kendi mali mührünüz ile bir defaya mahsus hizmet aktivasyonunuzu gerçekleştirdikten sonra mali mührünüzü her seferinde kullanmanıza gerek olmadan e-Fatura imzalama işlemlerinizi sistemsel olarak QNB eFinans’ın mali mührü ile yapabilirsiniz.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!