İhracat Faturası Nedir?

Gümrük çıkış beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturalarının elektronik ortamda düzenlenmesidir.

Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması veya Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri için satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen belgeyi ifade eder.

Bu kapsamda ihracat faturası düzenleyecek olan mükellefler; düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer vereceklerdir. Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.

Referanslarımız

Sıkça Sorulanlar

İhracat fatura senaryosu hangi durumlarda kullanılır?

“İhracat” senaryosu Gümrük Çıkış Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için kullanılabilmektedir.

Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-Faturası olarak düzenlenmeli midir?

Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurtdışına çıkan malın faturası ihracat e- Faturası şeklinde düzenlenmelidir. GÇB ekinde çıkmayan faturalar eskisi gibi kâğıt veya gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.

Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-Faturası şeklinde mi düzenlenmelidir?

e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi gönderici e-Arşiv kullanıcısı ise e-Arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir.

İhracat faturaları düzenlenerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderildiğinde 23 haneli referans no, tescil no ve intaç tarihi nasıl öğrenilecektir?

QNB eFinans Portal üzerinden 23 haneli referans no, tescil no ve intaç tarihi tek tuşla öğrenilebilmektedir. Ayrıca mükellefler Tek Pencere GTB Portalı’na girerek kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle de bu sorgulamayı yapabilecektir. Ayrıntılı bilgi için 444 8 482 no’lu numaradan Gümrük Ticaret Bakanlığı’nın çağrı merkezine ulaşılabilir.

GTIB numarası kaç karakter olacak ve kontrolü hangi seviyede olacaktır?

QNB eFinans Portal üzerinden kontrolleri sağlanan GTİP NO zorunlu alandır ve noktasız 12 haneli olacak şekilde girilecektir.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!