İhracat Faturası Nedir?

Gümrük çıkış beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturalarının elektronik ortamda düzenlenmesidir.

Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması veya Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri için satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirten ve satıcı tarafından düzenlenerek alıcıya verilen belgeyi ifade eder.

Bu kapsamda ihracat faturası düzenleyecek olan mükellefler; düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer vereceklerdir. Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.

Referanslarımız

Sıkça Sorulanlar

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!