POS e-Fatura Nedir?

Elektronik para/ ödeme kuruluşlarınca fiziki POS gerektirmeyen ödeme yöntemleri sunulurken, gerçekleştirilen satış, ödeme, tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu vb.) olarak oluşturulması ve müşterilere elektronik ve/ veya kâğıt ortamda iletilmesidir.

POS e-Fatura Sistemi

POS e-Fatura sistemine dahil olan mükellefler;

* Tüm satışlarını e-Belge ile belgelendirebilecekleri için kağıt belge bastırma ve bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.
* e-Belge uygulamalarına mali mühür ya da e-İmza sahibi olmadan dahil olabilirler.
* Mal teslimi veya hizmet ifasında bulunduklarında düzenleyecekleri e-Belgeleri muhataplarına elektronik ortamda iletebilirler.
* 500 TL tutara kadar düzenleyecekleri e-Arşiv Faturalarla ilgili olarak nihai tüketicinin ad/soyad bilgilerine gerek kalmadan "Nihai Tüketici" profili ile belge düzenleyebilirler.

POS e-Fatura Sistemi

Sistem kapsamında;

* ÖKC, POS vb. cihazlara bağımlılığı bulunmamaktadır.
* Tek bir cihaz ya da aplikasyon ile satış, ödeme ve belge düzenleme işlemlerini yapabilir.
* Güvenlik standartları dahilinde muhtelif cihaz elektronik iletişim yöntemlerine göre, aynı güvenli iletişim dilinde olan cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar veya sanal POS çözümleri tek tek veya hepsi birlikte çalışabilmektedir.

POS e-Fatura Mükellefleri

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca faaliyet izni verilen İşletici Kuruluşların yönetmiş oldukları POS e-Fatura sisteminden aşağıda belirtilen mükellef grupları ihtiyari olarak yararlanabilir:

* Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,
* İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,
* Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
* Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,
* Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,
* Vergiden muaf esnaf.

POS e-Fatura Gönderimi

Yeni teknolojik gelişmelere uygun, kullanımı kolay ve mobilitesi yüksek ve fiziki POS cihazları gerektirmeyen cep telefonu, tablet vb. gibi cihazlar ve softPOS gibi uygulama marketlerinden indirilebilen çözümler uygulamada firma için sahada, mağazada, şubede ya da merkezde kesilen elektronik belgeler, akıllı cihazlar üzerindeki veya cihaz bulunmaksızın elektronik ortamlarda oluşturulan elektronik belgelerin müşteriye QNB eFinans aracılığıyla dijital olarak resmi belgeleştirilip elektronik ve/veya kağıt ortamda iletilir.

QNB eFinans’lı Olmanın Avantajları

 • Hızlı Entegrasyon

  Şirketinizin kullandığı yazılımına hızlıca entegre olur.

 • Gönderim Kolaylığı

  e-Arşiv faturalarını URL olarak paylaşabilir, e-Posta ve SMS ile e-Arşiv fatura gönderebilirsiniz.

 • Kullanım Kolaylığı

  SoftPOS, cep telefonu POS, e-Ticaret sistemleri vb. ile entegre ve hızlı bir şekilde POS e-Fatura oşuşturabilirsiniz.

 • Bulut ve Mobil

  İnterneti olan her yerden QNB eFinans Portal’a erişerek, bulut sistem ile çalışmanın ve saklama hizmetinin keyfini yaşayabilirsiniz.

 • Kullanıcı Rolleri Tanımlama

  e-Belge Oluşturma, e-Belge Düzenleme/Oluşturma, e-Belge Gönderme, Giden e-Belge Arşivi Görüntüleme gibi roller tanımlayabilirsiniz.

 • Toplu Fatura Yazdırma, İndirme, Arşivleme

  Toplu fatura indirme, yazdırma, arşivleme yapabilir, zaman kazanabilirsiniz.

 • Detaylı Raporlama

  Farklı rapor seçenekleriyle, e-Fatura detay bilgileri tek tuşla excel raporuna dönüştürülebilmektedir.

Sıkça Sorulanlar

Kimler zorunlu POS e-Fatura mükellefi olabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığınca faaliyet izni verilen İşletici Kuruluşların yönetmiş oldukları POS e-Fatura sisteminden aşağıda belirtilen mükellef grupları gönüllü olarak yararlanabilir:

* Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,

* İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,

* Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,

* Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler,

* Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,

* Vergiden muaf esnaf.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, POS e-Fatura kullanıcısı olabilir miyim?

Evet. POS e-Fatura kullanıcısı olacak mükellefler öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmemektedir. 507 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 5. maddesi, 1. fıkrasında tanımlanan vergi mükelleflerinin tümü Sistemden faydalanabilir. Bunun için Başkanlık tarafından İşletici Kuruluş olarak yetkilendirilmiş şirketler ile üyelik anlaşmaları yapmaları ve Başkanlık tarafından sunulan İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 507 sıra no.lu VUK Genel Tebliği kapsamında e-Belge uygulamalarına dahil olacaklarını beyan etmeleri ve hizmet alacakları işletici kuruluşu seçmeleri gerekmektedir.

Mevcut ÖKC cihazlarımı iptal etmek zorunda mıyım?

Sisteme dahil olan ve tüm mükelleflerin, faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. Ancak sisteme dahil olan mükelleflerden hali hazırda ödeme kaydedici cihaz kullanmakta olanlar, söz konusu cihazlarını perakende satış fişi ile belgelendirilebilecek satışlarında kullanmaları mümkündür. Bununla birlikte söz konusu ödeme kaydedici cihazların Sistem kapsamında gerçekleştirilen ve e-Belge düzenlenen hallerde kullanılması durumunda, elektronik belgelere ilişkin olarak “Bilgi Fişi” düzenlemeleri gerekmektedir.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!