Entegrasyon


Çok sayıda fatura kesiyor veya alıyorsanız ya da yeterli bilgi işlem altyapısına sahip bir firma iseniz, bilgi işlem sisteminiz GİB’in e-Fatura sistemi ile doğrudan entegre olarak çalışabilir. Firmanızın, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği şekilde bir altyapı kurmasıdır.  QNB eFinans entegrasyon uygulamalarında, kullanıcının tercihine göre e-Fatura / e-Defter/ e-Arşiv / e-İrsaliye dosyalarının manuel olarak transferinden, fatura trafiğinin tamamen ERP tarafından yönetilmesine de imkan tanıyan online entegrasyona kadar farklı entegrasyon seviyeleri gerçekleştirilebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Firmanızın sunucularında çalışır.
 • Bir defaya mahsus kurulum ücreti ve her yıl bakım bedeli ödenir.
 • Mükellef 7 gün 24 saat sunucularını fatura almaya hazır tutmak zorundadır.
 • Mevzuat değişikliklerini yönetmek daha zordur.
 • Başlangıç yatırımı daha yüksektir.
 • Sunucuların BİS raporu alması gerekir.
 • Arşivleme sorumluluğu mükellefe aittir.
 • Bakım ve devamlılığın yönetimi daha zordur.
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi gerekir.
 • TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi gerekir.
 • TS -ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi gerekir.

Kimler Entegrasyon Hizmetinden Yararlanabilir? 


GİB'in belirlediği yeterli bilgi işlem altyapısına sahip bir firma iseniz, bilgi işlem sisteminiz GİB sistemleri ile doğrudan entegre olarak çalışabilir.

Entegrasyon Çözümleri

 • e-Fatura Entegrasyon Çözümü
 • e-Defter Entegrasyon Çözümü
 • e-Arşiv Entegrasyon Çözümü
 • e-İrsaliye Entegrasyon Çözümü

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!