Yazı ve Makaleler

Damga Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

04 Eki 2023, Çarşamba

Günlük yaşamımızda sıkça duyduğumuz vergi türlerinden biri olan Damga Vergisi, kişi ve kurumlar arasında yapılan anlaşmalar sonrasında ödenir.
Peki “Damga Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?” gelin birlikte inceleyelim.

Damga Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Damga vergisi, “kişiler ile kişiler”, “kişiler ile kurumlar” veya “kurumlar ile kurumlar” arasında hukuki işlemlerin resmileşmesi için kağıt veya e-belgelerden alınan vergiye denir. Kısa tanımıyla damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan vergidir.

Damga Vergisi, en az ödenen vergi türü olarak bilinmektedir. Damga vergisinin tahsil edilebilmesi için kağıdın imzalanabilir, ibraz edilebilir ya da imza yerine geçen ibareler olması ve hüküm içermesi gerekmektedir.

Damga Vergisi Neden Alınır?

Kişi ve kurumlar arasında yapılan sözleşme ve anlaşmaların geçerliliğini belgelemek amacıyla damga vergisi alınmaktadır. Damga vergisi ile alınan sözleşmeler, kişi - kişi veya kişi - resmi kurumlar arasında olabilir. İki kişi arasında yapılan sözleşmelerde damga vergisini iki tarafın da ödemesi gerekmektedir. Resmi dairelerle yapılan sözleşmelerde ise damga vergisini yalnızca kişi öder.

Damga Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Damga vergisi beyannameleri elden teslim edilecekse mükellef ikametgahının bağlı olduğu vergi dairesine verilmelidir.

Damga vergisi defteri ve damga vergisi beyannamesi oluşturmak için;

 • GİB internet sitesinde yer alan muhasebe bilgileri kısmında yer alan “Damga Vergisini Ekle” seçeneğine tıklayın.
 • Açılan sayfada sözleşmeyle ilgili olan detayları doldurun.
 • Detayları ve açıklamaları doldurduktan sonra sağ alt kısımda bulunan “Kaydet” tuşuna tıklayın.
 • Damga vergisine tabii olan sözleşmeleriniz başarılı bir şekilde deftere kaydedilmiş olacaktır.
 • Defter menüsüne tıklandığında defter türü olarak “Damga Vergisi Defterini” seçmelisiniz.
 • Görüntüle dediğinizde kaydetmiş olduğunuz sözleşme bilgileri karşınıza çıkmaktadır. Bu bilgilerin pdf olarak koruyabilirsiniz.
Oluşturduğunuz damga vergisi defteri sonrası beyanname oluşturmak için ise;
 • Beyannameler kısmında yer alan “Damga Vergisi” kısmına tıklayın.
 • Beyanname oluşturma sekmesinde yer alan soruları yanıtlayın.
 • Oluştur tuşuna bastığınızda “Damga Vergisi Beyannameniz” oluşturulmuş olacaktır.

Şirketler, damga vergilerini beyanname düzenleme programından damga vergisi beyannamesini hazırlayıp e-beyanname sistemine yükleyerek beyan ederler. Şirketlerin ilgili ayda beyan etmesi gereken damga vergisi bulunmaması halinde, damga vergisi beyannamesi vermesine gerek yoktur.

İlgili İçerik: E-Ticaret Nedir?


Kimler Damga Vergisi Mükellefidir?

Bir resmî belgeyi, sözleşmeyi veya ibraz edilebilir belgeyi imzalayan kişiler damga vergisi mükellefi olarak ifade edilir.

Gerçek kişi ve bir resmi kurum arasında düzenlenen “resmi bir belge” damga vergisine tabiidir. Bahsi geçen bu damga vergisinin iki taraf nezdinde ödenmesi gerekse de Damga Vergisi Kanunu’na göre resmî kurumlar damga vergisi ödemez. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan gerçek kişinin damga vergisini tek başına ödemesi gerekmektedir.

Tek başına alınabilen damga vergisi, 9047 vergi kodunun açılımı niteliğindedir. Ödeme yapacak kişiler 9047 kodu üzerinden bu işlemlerini gerçekleştirirler. Bu vergi türü kişi ve kurumlardan yapılan işlemler karşılığında alınan damga vergisini kapsar.

Damga Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Damga Vergisi Beyannamesi, ayın 23. gününe kadar verilmelidir. Damga vergisi ödemesi ise ayın 26. gününe kadar tamamlanmalıdır. Mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine damga vergisi beyannamesini verebilir ve ödeme yapabilirler.

Damga vergisi beyan edilmemesi durumunda çeşitli cezai yaptırımlar uygulanabilmektedir. Ödenmemesi durumunda ise gecikme cezası ile birlikte vergi ziyaı uygulanmaktadır.

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Damga vergisi kapsamında olan kağıtların nüshalarına göre vergi hesaplanmaktadır. Suret veya fotokopi tutarı, damga vergisinin kapsamına girmemektedir. Damga vergisi maktu ve nispi olarak iki türde ödenebilmektedir. Sözleşmede değer belirtildiği takdirde maktu, değer belirtilmediği durumda ise nispi olarak alınır. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.

Sözleşmeler için yapılacak damga vergisi hesaplamalarında %0,948 vergi oranı, kira sözleşmeleri için yapılacak damga vergisi hesaplamalarında ise %0,189 vergi oranı kullanılır. Sözleşme üzerinde kefil adı ve imzası var ise, damga vergisi matrahı üzerinden %0,948 vergi oranı üzerinden ilave olarak damga vergisi hesaplanır. Sözleşmenin aylık tutarlarının yıllık değere dönüştürülmesi ve vergi dilimi ile çarpılması gerekir;

Formül: (Sözleşme Tutarı x 12) x %0,948
Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse:
Aylık tutarı 10.000 TL olan bir sözleşme için:
10.000 x 12 = 120.000 TL
12000 x %0,948 = 1137,6 TL damga vergisi ödenmelidir.


2023 Damga Vergisi Oranları ve Ücretleri Nelerdir?

67 Seri numaralı Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtlarını 2023 yılında tabi olacak maktul damga tutarları yeniden değerleme oranında %122,93 artırıldı.

2023 yılı için bazı beyannamelerin tahakkuk fişleri için ödenmesi gereken damga vergisi ücret ve oranları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 294,90 TL
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri 393,90 TL
Kurumlar Geçici Vergi Beyannameleri 303,10 TL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 194,60 TL
Muhtasar Beyanname 230,70 TL
Damga vergisi beyannamelerinin tahakkuk fişleri damga vergisinden istisnadır.


%0,948 oranında damga vergisine tabi olan kağıtlar:
 • Mukavelenameler
 • Rehin Senetleri
 • Taksitli satış sözleşmesi
 • Taahhütnameler
 • Teminat senetleri
 • Kefalet senetleri
 • Temliknameler
 • İrat senedi
 • İpotekli borç senedi
 • Sulhnameler
 • Yıllık gelir vergisi beyannameleri
 • Devre ve uzun süreli tatil sözleşmeleri
 • Tüketicilere yapılan doğalgaz satışına ilişkin sözleşmeler
 • Toptan elektrik satışı sözleşmeleri
 • Mesafeli satış sözleşmeleri
 • Abonelik sözleşmeleri
 • Tahkimnameler
 • Sigorta prim bildirgeleri
 • Muhtasar beyannameleri
%0.189 oranında vergi damga vergisine tabi olan kağıtlar:
 • Fesihnameler
 • Kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların sözleşmeleri
 • Kira mukavelenameleri

Nisbi ve maktu damga vergisi oran ve tutarları ile damga vergisinden istisna edilen kağıtlara ilişkin I ve II sayılı tablolara, https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat üzerinden ulaşabilirsiniz.

QNB eFinans ile e-Fatura İşlemleri

Özellikle girişimciler için QNB eFinans düzenleme, fatura kesme, arşivleme ve ibraz etme süreçleri olduğundan daha karmaşık görülebilir. Ancak QNB eFinans;

 • İş akışı oluşturarak faturalarınızın dağılımını takip etmenize,
 • İşletmenizi tüm e-ticaret ve ön muhasebe programlarıyla uyumlu hale getirmenize,
 • e-Fatura şablonları tasarlayabilmenize,
 • 7/24 Müşteri Hizmet Merkezimiz ile tüm sorularınıza cevap bulabilmenize,
 • Bulut altyapıdan faydalanarak işlemlerinizi erişebilir hale getirmenize,
 • Çeşitli kullanıcı rolleri tanımlayabilmenize;
ve birçok avantajdan yararlanabilmenize olanak tanır. Bu sayede tüm faturalama süreçlerinizi hızlı, kolay ve profesyonel bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Detaylı bilgi için www.qnbefinans.com ziyaret etmeyi unutmayın!

İlgili İçerik: E-Fatura Nedir?

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!