Yazı ve Makaleler

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

22 Ara 2023, Cuma

Dijital hizmet vergisi, kısaca dijital ortamda verilen hizmetlerden alınan vergi olarak tanımlanır. 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı dijital hizmet vergisi kanunu, Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde şu şekilde açıklanmıştır: “Dijital ortamda sunulan reklam hizmetleri, bu ortamda yapılan içerik satışları ve içeriklerden yararlandırmaya yönelik hizmetler, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamın sağlanması, işletilmesi ve dijital ortamda sunulan hizmetlere aracılık yapılması kapsamında alınan vergidir.”

Dijital hizmet vergisi internet ortamında satışı yapılan her türlü ürün, görsel, metin, ses veya içeriği kapsayan dolaylı bir vergi türüdür ve her ay mahsup edilir. Bütçeye sağladığı kaynak açısından dijital hizmet vergisinin önemi büyüktür. 2023 yılı geliri 7.173,346,000 TL olarak tahmin edilirken 2024 yılında bu verginin 9.012,900,000 TL’ye ulaşması beklenmektedir. Mükelleflerin sorumluluklarını yerine getirmeleri sonucu devletin gelirleri her geçen yıl artarak devam eder. Aşağıda detaylı olarak incelenen başlıklar arasında “Dijital hizmet vergisi nedir, kimleri kapsar?”, “Vergilendirme dönemi ne zamandır?”, “Vergi oranları nelerdir?” ve “Dijital hizmet vergisini kim öder?” sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Dijital Hizmet Vergisi Neden Alınır?

Dijital hizmet vergisi, dijital ortamda yapılan her türlü dijital içerik ve hizmet satışı sırasında yapılan işe istinaden alınır. İnternet üzerinden erişilebilen ve online sistemler üzerinden sunulan ürün, içerik veya hizmetler pek çok kişiye ulaşır. Bu kişiler ürün veya hizmetleri satın alabilirler. Bu bedelin yasal olarak kayıt altına alınması için vergi alınmaktadır. Dijital hizmet vergisi kapsamına aşağıda belirtilen konular girmektedir:

  • Elektronik cihazlarda kullanılabilmesi için tasarlanan program ve yazılımlar ve bunlara ek olarak kullanılan uygulamalar,
  • Çevrimiçi veya çevrimdışı oyun konsolunda oynamaya mahsus olanlar da dâhil olmak üzere tüm dijital oyunlar, oyun kodları ve ek paketleri,
  • Dizi, sinema filmi, grafik, fotoğraf, dergi, makale gibi görüntü, metin ve ses içerikleri sayılabilir.

Dijital ortamda verilerin kullanılması, paylaşılması ve elektronik cihazlara kaydedilmesiyle elde edilen gelir, hasılata tabi tutulur. Bu konuda şirket veya şahısların sorumlulukları ilgili kanunda detaylı bir şekilde aktarılmıştır. Dolayısıyla dijital hizmet vergisinin her ay düzenli olarak ödenmesi zorunludur. Mükellefler ödeme konusunda hassasiyet göstermezse ilgili bakanlık tarafından yaptırımlar uygulanabilir.

Dijital Hizmet Vergisi Kimleri Kapsıyor?

Dijital hizmet vergisi, dijital ortamdaki hizmet sağlayıcıları kapsar. Bu durum ilgili kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiştir. Dijital hizmet sağlayıcıların Gelir Vergisi Kanunu veya Kurumlar Vergisi Kanununa göre tam mükellef olup olmaması ve buna ek olarak dar mükellef olmaları durumunda Türkiye’de bulunan iş yeri ve temsilcilikleri vasıtasıyla işlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesinin mükellef olma durumuna etkisi bulunmaz.

Dijital hizmet vergisi mükellefi, ilgili kanunun 2. fıkrası uyarınca “Türkiye’de ikametgâhı, iş yeri veya iş merkezleri bulunmasa da gerekli görülen durumlarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyete alınması amacıyla vergiye tabi olanları, işleme ve ödemeye aracılık edenleri vergi ödemesinden sorumlu tutmaya yetkilidir.” şeklinde tanımlama yapar.

Vergi konusunda muafiyet uygulanan belirli durumlar söz konusudur. Dijital hizmetlere ilişkin Türkiye’de elde edilen hasılatın 20 milyon TL ve dünya genelindeki hasılatın 750 milyon euro veya muadili para karşılığından az olması durumunda muafiyet uygulanır. Ek olarak istisna şartları;

  • Telgraf ve Telefon kanunu kapsamında hazine bedeli ödenen,
  • Üzerinden iletişim vergisi alınan,
  • Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan satış üzerinden alınan,
  • Bankacılık Kanununun 4. maddesinde belirtilen hizmetler olarak açıklanmıştır.

İstisnalar 406, 6082, 5411, 5746 ve 6493 numaralı kanunlarda detaylandırılmaktadır. Muafiyet durumunuzu netleştirmek için bu kanunlar kapsamında olduğunuzu ispatlamanız gerekir.

Dijital Hizmet Vergisinin Vergilendirme Dönemi

Dijital hizmet vergisi, vergilendirme dönemi her ay ödenecek şekilde planlanır. Aynı zamanda Hazine Bakanlığı, hizmet türü ve mükelleflerin vergi hacimlerine göre üçer aylık vergi dönemi tespit etmekle görevlidir. Dijital hizmet vergisinin matrahı, vergilendirme döneminde vergi konusu edilen hizmetler sebebiyle elde edilen hasılattır. Dövizle kazanılan hasılat durumunda Türkiye Cumhuriyeti’ndeki karşılığı oranında ödeme yapılır.

Mükelleflerin en çok merak ettiği konular arasında “Dijital hizmet vergisi nasıl ödenir?” sorusu ilk sırayı alır. Her ay düzenli olarak vergi ödemekle yükümlü olan kişiler, beyanname göndererek ödemelerini yapabilir. Beyanname için vergilendirme döneminin devamındaki ayın son günü akşamına kadar süre verilir.

Dijital hizmet vergisini ödemekle yükümlü olanlar “Dijital hizmet vergisi nereye ödenir?” konusunda araştırma yapabilir. Beyannameler, GİB dijital hizmetler online sayfasından banka kartı veya kredi kartıyla ödenebilir. Aynı zamanda bu konuda vergi daireleri veya tahsile yetkili bankalardan da destek alabilirsiniz. Ödemekle yükümlü olduğunuz diğer vergiler; KDV, ÖTV ve bunlara ek olarak damga vergisi ve beyannamesi hazırlarken dikkat etmeniz gereken konuları QNB eFinans sitesinden öğrenebilirsiniz.

Dijital Hizmet Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Dijital hizmet vergisi hesaplama işlemi yapılırken işletmenin elde ettiği hasılat göz önünde bulundurulur. “Dijital hizmet vergisi nasıl hesaplanır?” konusunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

Sosyal medya platformu işleten mükellef, 2020 Haziran ayında kullanıcılarından ayrıcalıklı abonelik hizmeti için 15 milyon TL hasılat elde etmiş. Aynı dönemde platform üzerinden reklam verenlerden kazancı 25 milyon TL’dir. Bu bilgilere göre 2020 Haziran döneminde işletmenin vergi matrahı 15 milyon TL + 25 milyon TL = 40 milyon TL’dir. Bu bilgilere istinaden vergi matrahı üzerinden %7,5 oranında dijital hizmet vergisi alınacaktır.

Vergi oranı 2024 yılında değişebileceği için hesaplama yapılırken güncel verilerden faydalanılması önemlidir. Ayrıca dijital hizmet vergisi dışında mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları farklı vergi türleri de mevcuttur. Firmanızın çalışma alanına ve özelliklerine uygun olan geçici vergi oranı, kapsamı ve hesaplama yöntemini QNB eFinans sayfasında inceleyebilirsiniz.

2023 Dijital Hizmet Vergisi Oranları

Dijital hizmet vergisi oranları farklı unsurlara bağlı olarak değişebilir. Vergi dilimi, kazançlar üzerinden alınan vergiyi ifade eden kavramdır. Resmi Gazetede yayınlanan 7194 sayılı dijital hizmet vergisi kanunun 5. maddesinin 3. fıkrasına göre dijital hizmet vergisi oranı %7,5 olarak belirtilmiştir. Aynı kanunun 5. fıkrasına göre Cumhurbaşkanı dijital hizmet vergisi oranını hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar indirmeye ya da iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu durumda oranlarda farklı dönemlerde değişikliğe gidilebilir. Dijital içerik sağlayıcıların kazançlarını kayıt altına almak amacıyla belirlenen oranlarda ve süre içinde ödeme yapılması gereklidir.

Dijital Hizmet Vergisi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Dijital Hizmet Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Dijital hizmet vergisi kanunda belirtilen kişilerce ödemesi zorunlu olan bir vergi türüdür. Bu sorumluluk yerine getirilmediğinde önce ihtar yoluyla 30 gün içinde ödeme yapılması bildirilir. Eğer bu durum gerçekleşmezse söz konusu içeriğe erişim engeli getirilmesi mümkündür. Ödeme yapıldığında 24 saat içinde erişim engeli kaldırılabilir.

Dijital Ürünler Vergiden Muaf mı?

Dijital hizmet vergisi muafiyeti ev ortamında üretilen ürünleri kapsar. Şirketlerin muafiyet hakkı kazanması için yıllık gelirinin 20 milyon TL’den ve dünya genelinde 750 milyon Euro veya muadil para biriminden düşük olması gerekir.


Dijital Hizmet Vergisini Kim Öder?

Dijital hizmet vergisini dijital ortamdaki içerik sağlayıcılar ödemekle yükümlüdür. Bu durum 7194 sayılı kanunun ilgili hükümlerince detaylandırılmıştır.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!