Yazı ve Makaleler

Gelir Vergisi Nedir?

01 Eyl 2023, Cuma

İşletme sahibi olup düzenli kazanç elde etmeye başladıysanız ödemeniz gereken vergiler, atlamamanız gereken önemli bir husus olma niteliği taşıyor.
Bu içeriğimizde işletmelerin dikkat etmesi gereken önemli konulardan olan “Gelir Vergisi Nedir?” sorusunu detaylı bir şekilde inceledik.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi, gelir üzerinden ödenen bir vergi türüdür. Gerçek kişiler yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmış kişilerin gelirleri, gelir vergisine tabidir.

Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların (gelir getiren mülk) safi tutarıdır.

Gelir vergisi, kişinin özel durumunu dikkate almaktadır ve bunu yanı sıra genellikle artan oranlı vergi tarifesini içermektedir.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Gelir vergisi beyannamesi gelirinizi gösteren ve verginin tarhının gerçekleşmesi için verilen beyannamedir. Bu beyannameye Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinin ilgili bölümlerinden ulaşılabilmektedir. Gelir vergisi beyanname verilme süresi takip eden yılın Mart ayı sonuna kadardır.

Gelir vergisine tabi olan kişiler bağlı oldukları vergi dairelerine gelir vergisi beyannameleri teslim edebilir.

Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

Gelir vergisi mükellefleri dar ve tam olmak üzere ikiye ayrılır. Tam mükellefiyet şartları aşağıdaki gibidir;

 • İkametgahı Türkiye'de bulunan kişiler,
 • Bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar,
 • Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları

Bu mükellefler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilir.

Dar mükellef şartları aşağıdaki gibidir;


 • Yurt dışında oturan fakat ticari faaliyetlerini Türkiye’de yürütmek isteyenler,
 • Türkiye’de yaşamayan fakat Türkiye’de 6 aydan kısa sürede bulunan gerçek kişiler,

Dar mükellefler sadece Türkiye’de elde ettikleri gelir üzerinden vergi öderler.

Kimler Gelir Vergisinden Muaf Tutulur?

Gelir Vergisi’nden muaf olma şartları Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilmiştir. Buna göre;


 • Ticaret ve sanatla uğraşan bazı kişiler gelir vergisinden muaftır. Motorlu araç kullanmadan gezici olarak çalışan ya da bir işyeri açmadan perakende satış yapanlar bu gruba girer. Ancak giyim ve süs eşyası, ev eşyaları, gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit işyerlerinin önünde sergi açmak suretiyle satanlar Gelir Vergisi’ne tabidir.
 • Bir işyeri açmadan gezici olarak ya da doğrudan iş yapan çeşitli tamir işleri yapanlar, boyacılar, berberler, fotoğrafçılar gibi küçük sanat erbapları vergiden muaftır.
 • Makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler, hayvanla ya da bir adet hayvan arabasıyla nakliyecilik yapanlar vergiden muaftır.
 • Tarım işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi araçlarla nakliyecilik yapan çiftçiler vergiden muaftır.
 • Kendi evinde işyeri açmadan, tek başına el emeği ürünler imal edenler ve bir yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri mecralardan satanlar vergiden muaftır. Bu şekilde üretilen ürünlerin kermes, festival gibi yerlerde satılması muafiyete engel değildir. Bu gruba girenlerin vergi dairesinden Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi almaları, ticari bir banka hesabı açmaları ve geliri bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.
 • Küçük çiftçi muaflığı da mevcuttur. Bu sınırları işletme büyüklüğü, satış tutarı gibi koşullar belirler.
 • Başka bir ülkede bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsoloslar (fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluk mensubu olan ve bu ülkenin vatandaşlığında bulunan memurlar, Türkiye’de resmi bir görevle bulunanlar gelir vergisinden muaftır.
 • Diğer muafiyetler arasında göçmen ve mülteci muaflığı ve Serbest meslek erbabında yaşlılık muaflığı bulunur.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisinin nasıl hesaplandığı ile ilgili bir örnek üzerinden ilerleyelim.


 • Örneğin ayda 5.000 TL, yılda 60.000 TL gelir elde eden gerçek bir kişi için:
 • Söz konusu gelir sahibi 70.000 TL’ye kadar %15 oranında vergilendirildiği dilime girer.
 • 60.000 x %15 = 9.000 TL vergi ödenmelidir.

2023 Gelir Vergisi Oranları

2023 yılı için gelir vergisi oranları aşağıdaki gibidir;

Elde Edilen Gelir Vergi Dilimi Oranı
70.000 TL’ye kadar %15
150.000 TL’nin70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası %20
370.000TL’nin150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası %27
1.900.000 TL’nin370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası %36
1.900.000 TL’den fazlasında1.900.000 TL’si için 642.400 TL, fazlası %40


Gelir Vergisi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Birçok kişi “Gelir Vergisi Nedir?” sorusunun yanı sıra daha fazla detayı merak etmektedir. Merak edilen detaylar, aşağıda belirtmiş olduğumuz gibi nitelendirilebilir.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir vergisi iki taksitle ödenir. Eğer gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmuyorsa ilk taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

Eğer gelir sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmuyorsa ilk taksit Şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Haziran ayı sonuna kadar ödenir.

Gelir Vergisi Nereye Ödenir?

Gelir vergisine tabi olanlar vergilerini birkaç farklı yöntemle ödeyebilirler. Vergi mükellefleri ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesi, iş yerlerinin bağlı bulunduğu vergi dairesi veya bankalar aracılığıyla ödemeler gerçekleştirebilirler.

Sigortalı olarak çalışanlar, işçiler ve kamu kurumlarında çalışanlar ile memurların gelir vergisi stopaj denilen bir sistemle kendiliğinden ödenmektedir. Yani bu çalışma gruplarında yer alan kişiler vergileri düştükten sonra maaşlarını almaktadırlar.

Gelir Vergisi Neleri Kapsıyor?

Gelir vergisine tabi gelirler “Gelir Vergisi Kanunu’nda” tanımlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelir vergisi unsurları şu şekildedir;

 • Ticari kazançlar
 • Gayrimenkul sermaye iratları
 • Zirai kazançlar
 • Serbest meslek kazançları
 • Ücretler
 • Menkul sermaye iratları
 • Diğer kazanç ve iratlar

QNB eFinans ile e-Fatura İşlemleri

Özellikle girişimciler için e-Fatura düzenleme, fatura kesme, arşivleme ve ibraz etme süreçleri olduğundan daha karmaşık görülebilir. Ancak QNB eFinans;

 • İş akışı oluşturarak faturalarınızın dağılımını takip etmenize,
 • e-Fatura şablonları tasarlayabilmenize,
 • Bulut altyapıdan faydalanarak işlemlerinizi erişebilir hale getirmenize,
 • Çeşitli kullanıcı rolleri tanımlayabilmenize;

ve birçok avantajdan yararlanabilmenize olanak tanır. Bu sayede tüm faturalama süreçlerinizi hızlı, kolay ve profesyonel bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Detaylı bilgi için www.qnbefinans.com’u ziyaret etmeyi unutmayın!

İlgili İçerik: E-Fatura Nedir?

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!