Yazı ve Makaleler

Vergi Levhası Nedir? Nasıl Alınır?

08 Ara 2023, Cuma

Yeni bir işletme kurmak veya halihazırda bir işletme kurup faaliyetlere başlamak birçok sorumluluğu yanında getirir. Her işletme sahibi ve yetkilileri, yasal prosedürleri ve kuralları yerine getirip hukuki olarak uygun faaliyetler sürdürmelidir. Türkiye’de ticari olarak üretim, hizmet ve satış faaliyetleri sürdüren firmaların temel yasal yükümlülükleri arasında vergi yer alır. Vergi söz konusu olunca pek çok kişinin aklına gelen sorulardan bazıları da vergi levhasının tanımı, amacı ve nasıl alındığı ile ilgili sorulardır.

Vergi Levhası Nedir?

“Vergi levhası nedir?” sorusunun yanıtı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) hazırladığı ve Türkiye’deki vergi mükelleflerinin takvim yılı dahilindeki kazancı ile bu kazanca bağlı olarak ödemesi gereken vergi miktarını gösteren yasal evraktır.

Vergi levhası, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde uygulanır. Kanunun, konuyla ilgili 5. maddesine göre vergi mükellefi kuruluşların vergi levhası alma zorunluluğu vardır. Eskiden zorunlu olan vergi levhası asma zorunluluğu ise günümüzde isteğe bağlı hâle getirilmiştir.

Vergi Levhası Ne İşe Yarar?

“Vergi levhası ne işe yarar?” sorusunun yanıtını bu belgenin amacı ile açıklamak mümkündür. Vergi levhası, mükelleflerin vergi tarhına esas olarak kabul edilen kazanç miktarları üzerinden bu kazanç miktarına tekabül eden vergi tutarını ödediklerini beyan etmek için kullanılır.

Vergi levhası ile vergi mükelleflerinin kazançları ve ödediği vergiler açık bir şekilde gözler önüne serilebilir ve işletme, vergi levhasını dilediği takdirde asarak ya da online olarak paylaşarak vergi yükümlülüğünü yerine getirdiğini yasal dayanaklar çerçevesinde ispatlayabilir.

Vergi Levhasında Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Vergi levhasında bulunması gereken bilgiler, vergi mükellefinin kişisel bilgileri ile işletmenin resmi bilgileri ve gelir bilgileri gibi birtakım unsurları içerir. Vergi levhasında bulunması gereken bilgilerin listesi şu şekildedir:

Vergi mükellefinin adı, soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi (Ticaret unvanı gerçek kişiler için TC kimlik numarası, tüzel kişiler için vergi kimlik numarasıdır)

  • Vergi türü
  • İş adresi bilgileri
  • İlgili takvim yılı
  • Beyan olunan matrah
  • Tahakkuk edilen vergi

Vergi levhasının yasal işlevini ve geçerliliğini yerine getirmek için belgedeki bütün bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır.

Kimler Vergi Levhası Almalıdır?


Vergi levhası almak kimler için zorunludur sorusunun yanıtı için ifade edilen vergi mükellefleri şunlardır:
  • Ticari ve zirai faaliyetlerden kazanç elde eden kişiler
  • Serbest meslek sahipleri
  • Gelir vergisi mükellefi olan kollektif ve komandit şirketlerin ortakları
  • Kurumlar vergisi mükellefi anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerinin sahipleri

Bu sınıflara dahil olan bütün işletme sahipleri ve yetkilileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na vergi levhası başvurusu yapmak ve düzenli olarak kazancını ve ödediği vergiyi beyan etmek durumundadır. Vergi levhası bulundurma, bu kişiler için yasal zorunluluktur.

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergi levhası günümüz teknolojisi ve dijital altyapısı sayesinde internet üzerinden kolaylıkla temin edilebilir. Vergi levhası oluşturma işlemi e-Devlet şifresi ile giriş yapılabilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı İnteraktif Vergi Dairesi’nden (İVD) alınabilir. Bunun yanı sıra fiziki olarak Yeminli Mali Müşavir aracılığıyla ya da işletmenin bağlı olduğu odalardan da vergi levhası temin edilebilir.

İnternet üzerinden vergi levhası almak için gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri için gerekli olan adımları ayrı ayrı incelemek gerekir. Siz de “vergi levhası nereden alınır?” sorusuna yanıt arıyorsanız gelin mükelleflerin vergi türüne göre hangi adımların izlenmesi gerektiğine bakalım.

Gelir Vergisi Mükellefleri

Gelir vergisi mükellefleri, vergi levhası almak için İVD’ye e-Devlet’in yanı sıra e-Beyanname sunulan kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapabilir. Mükelleflerin vergi levhası oluşturmak için mükellef vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarasını girmesi gerekir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, çok ortaklı kuruluşlar için vergi levhası almaktır. Zira adi ortaklık ya da kolektif şirket ortaklığında şirketin her ortağı için bilgilerin ayrı ayrı girilmesi gereklidir.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Kurumlar vergisi mükellefleri, İVD üzerinden vergi levhası oluşturmak için ilgili anonim şirket ya da limited şirketin vergi kimlik numarası ile işlem yapabilir. Kurumlar vergisi mükelleflerinde şirket ortaklarının TC kimlik numaralarına ihtiyaç duyulmaz, bu bölüm boş bırakılmalıdır. İlgili bilgiler girildikten sonra vergi levhası oluşturma ekranı belirir ve son üç yıla ilişkin vergi levhası, kullanıcının istediği renk seçeneği ile barkodlu biçimde hazırlanır.

Vergi Levhası ile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Vergi ile ilgili sorulan vergi nedir, vergi ne işe yarar, geçici vergi nedir, vergi dilimi nedir, damga vergisi nedir gibi soruların yanı sıra vergi levhası ile ilgili olarak da vergi mükelleflerinin sıklıkla dile getirdiği birtakım sorular vardır. Bu sorular hakkında detaylı yanıt sahibi olmak, vergi levhasını doğru biçimde oluşturmak ve uygulamak açısından son derece önemlidir. İşte vergi levhası ile ilgili sıkça sorulan sorular:

Vergi Levhası Nasıl Sorgulanır?

Vergi levhası sorgulama işlemi, internet üzerinden son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Vergi levhası sorgulamak için e-Devlet aracılığıyla İnternet Vergi Dairesi’nin sayfasını ziyaret edebilir; bir kişi ya da kuruma ait olarak oluşturulmuş vergi levhasını görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle ilgili vergi mükellefinin son üç yıla ait tahakkuk edilen vergi miktarlarını ve vergi matrahlarını inceleyebilirsiniz.

Vergi Levhası Ne Kadar Sürede Onaylanıyor?

“Vergi levhası ne kadar sürede verilir?” sorusunun yanıtı, 2011 yılında getirilen düzenlemelerle bir hayli kolay hâle geldi. Bu dönemden önce vergi dairesinde ıslak mühür ve imza ile hazırlanması zorunlu olan vergi levhası, günümüzde yalnızca İVD’nin online platformu üzerinden kolaylıkla temin edilebilir.

Halihazırda faaliyet sürdüren şirketler için vergi levhası, yılın belli dönemlerinde oluşturulur. Gelir vergisi mükelleflerinin nisan ayının ilk gününden mayıs ayının son gününe; kurumlar vergisi mükelleflerinin ise mayıs ayı içinde vergi levhası alması gereklidir.

Eğer yeni bir şirket kurulduysa ve vergi levhası başvurusu yapıldıysa bu durumda ilgili vergi levhası, bir ay içinde onaylanır. Vergi levhası, bir ay sonra İVD üzerinden oluşturulabilir.

Vergi Levhası Asmak Zorunlu mu?

Vergi levhası asmak, eskiden zorunlu olsa da günümüzde zorunlu değildir. Ancak, dileyen firmalar istedikleri takdirde vergi levhalarını işletmelerine asabilir ya da belgeyi internet üzerinden paylaşmayı tercih edebilir.

Vergi Levhası Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Vergi levhası bulundurmayan kuruluşlar için idari para cezası söz konusudur. Vergi levhası bulundurması zorunlu olan ama bulundurmayan kuruluşlar için öngörülen idari para cezasının miktarı her yıl yeniden belirlenen ücretlere göre değişiklik gösterebilir. Vergi levhası bulundurmama cezası ile karşılaşmamak için her yıl belirlenen dönem aralıklarında gerekli işlemleri yapmalısınız.

Şirket Kurmadan Vergi Levhası Alınabilir mi?

Vergi Usul Kanunu’ndaki 408 sıra numaralı genel tebliğe göre vergi levhası alması gerekenler ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri ve serbest meslek erbaplarıdır. Bu kanun çerçevesinde şirket kurmadan da vergi levhası almak mümkündür ve gereklidir. Şirket kurma zorunluluğu olmadan faaliyet sürdürme hakkına sahip olan kişiler, şirket kurmadan vergi levhası alabilir; kazançlarını ve ödediği vergileri vergi levhasına işleyebilir.

Günümüzde şirketlerin birçok yasal ve hukuki prosedürü, resmi kurumlara ait dijital kanallar üzerinden sürdürülebilir. Şirketinizin dijitalleşmenin getirdiği yeniliklere ayak uydurmasını sağlayarak işlemlerinizi daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. İşletmeniz ile ilgili yeni nesil, hızlı ve güvenli e-Dönüşüm çözümleri için siz de QNB eFinans’ın ayrıcalıklı dünyasından yararlanabilir; rekabetçi iş dünyasında rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak
için tıklayın, Sizi Arayalım!